Wijziging besluit lijfrente in de winstsfeer

maandag 11 juni 2018 Annemiek Zwaan 852x gelezen

De staatssecretaris heeft het verzamelbesluit inzake lijfrente in de winstsfeer gewijzigd. De onderdelen die betrekking hebben op de andere-verzekeraarsanctie kunnen nu worden voorgelegd aan de inspecteur.

De andere-verzekeraarsanctie geldt als een lijfrenteverplichting die is bedongen bij overdracht van een onderneming door de overnemer van de onderneming wordt overgedragen. Dit houdt in dat negatieve uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking moeten worden genomen als een lijfrenteverplichting geheel of gedeeltelijk overgaat op een andere verzekeraar. Tot op heden moesten deze zaken worden voorgelegd aan de staatssecretaris.

In onderdeel 3.2 Overdracht van een lijfrenteverplichting zijn voorwaarden opgenomen waarmee bij de inspecteur ontheffing kan worden aangevraagd van de andere-verzekeraarsanctie. Dit kan spelen als de lijfrenteverplichting overgaat vanwege de overdracht van de onderneming van een verzekeraar-overnemer of een verzekeraar-voortzetter als bedoeld in artikel 3.131 lid 2 Wet IB 2001 (artikel 3.134  lid 6 Wet IB 2001). Het moet daarbij gaan om de overdracht van de hele onderneming, inclusief de hele lijfrenteverplichting. Alleen overdracht van een lijfrenteverplichting is onvoldoende.

In geval van juridische splitsing (onderdeel 3.2.1. Juridische splitsing) gelden dezelfde voorwaarden. De toestemming geldt niet als de lijfrenteverplichting(en) van de splitsende rechtspersoon overgaan naar verschillende verkrijgende rechtspersonen. Er wordt dan niet voldaan aan de eis dat de gehele verplichting overgaat tezamen met de gehele onderneming. Goedkeuring is dan toch mogelijk als:

1.       de splitsende rechtspersoon een onderneming drijft in de zin van artikel 3.2 Wet IB 2001; en

2.       de splitsing van de lijfrenteverplichting(en) plaatsvindt in gelijke verhouding als de splitsing van de onderneming.

 

Stamrecht

Ook als een door een natuurlijke persoon of een B.V. aangegane stamrechtverplichting geheel of gedeeltelijk wordt overgedragen aan een (andere) B.V., wordt vaak verzocht om ontheffing van sanctiebepalingen (onderdeel 9.1 Overdracht van een stamrecht aan een andere verzekeraar). Onder voorwaarden kan de inspecteur deze overdracht zonder sancties toestaan. De goedkeuring geldt niet in geval van overdracht van een stamrechtverplichting aan een beleggingsinstelling.

In alle overige geval moet de ontheffing worden voorgelegd aan de staatssecretaris.

Het besluit treedt op 12 juni 2018 in werking en werkt terug tot 28 mei 2018.

Meer informatie: Besluit van 28 mei 2018, nr. BLKB 2018-66294, Stcrt 2018, nr. 31727

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.