Wijziging Leidraad Invordering 2008 per 1 juli 2019

maandag 1 juli 2019 Michel Halters 413x gelezen

Per 1 juli 2019 is de Leidraad Invordering 2008 op een aantal punten gewijzigd. Het gaat om een aantal technische en redactionele aanpassingen, een aanbeveling van de Ombudsman, een arrest van de Hoge Raad en organisatorische wijzigingen binnen de Belastingdienst.

Het komt voor dat een belastingschuldige een verzoek doet tot aanpassing van de beslagvrije voet en daarbij niet de juiste gegevens verstrekt. De ontvanger corrigeert de beslagvrije voet van de belastingschuldige pas als deze wel de juiste gegevens verstrekt heeft. De wijziging heeft tot gevolg dat de belastingschuldige een redelijke termijn krijgt om alsnog de juiste gegevens te verstrekken voor het bepalen van de beslagvrije voet door de Belastingdienst. Als de belastingschuldige die juiste gegevens verstrekt, wordt zijn beslagvrije voet met terugwerkende kracht aangepast vanaf de eerstvolgende inhouding nadat het oorspronkelijke verzoek is gedaan. Met deze beperkte terugwerkende kracht verdwijnt het onderscheid tussen belastingschuldigen die zich melden met de juiste informatie en de belastingschuldigen die dat niet doen. Levert de belastingschuldige de juiste informatie niet, dan blijft het huidige regime van toepassing.

 

De Hoge Raad heeft in zijn arrest van 22 maart 2019, ECLI:NL:HR:2019:393, r.o. 2.1, geoordeeld dat het recht om te worden ‘gehoord’ inhoudt dat de aansprakelijk gestelde zijn zienswijze kenbaar moet maken. Het recht van de EU schrijft niet voor of dit schriftelijk of mondeling moet. Daarom is de zinsnede ‘en aan te geven of hij gebruik wenst te maken van zijn recht om te worden gehoord’ overbodig en kan wordt geschrapt uit artikel 49.2a van de Leidraad Invordering 2008.

 

De overige aanpassingen zien op technische en redactionele aanpassingen en een aanpassing vanwege de organisatorische wijziging binnen de Belastingdienst.

 

Bron: Wijziging Leidraad Invordering 2008, Besluit van 21 juni 2019, Staatscourant 2019, 34691

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.