Bouwstenen voor een beter belastingstelsel volgens de NOB

vrijdag 5 juli 2019 Michel Halters 88x gelezen

De NOB heeft een grote voorkeur voor een brede dialoog over belastingen. Zij wil constructief bijdragen aan geïnformeerde besluitvorming en brengt verschillende mogelijkheden in kaart met de daarbij behorende voor- en nadelen. Uiteindelijk kiest de politiek voor een nieuw belastingstelsel. De NOB geeft in 14 punten haar visie op een nieuw belastingstelsel.

De NOB heeft veel kritiek op het huidige belastingstelsel. Een nieuw belastingstelsel moet anders. Kijk eerst naar wat voor economie en samenleving Nederland heeft, een klein land met een open economie en een groot buitenland. Nederland is voor een groot deel afhankelijk van het buitenland. Nederland is sociaal, groen, innovatief en internationaal. Nederland is dé Gateway to Europe. Iedereen moet daarvan kunnen profiteren, via een juiste belastingmix. Het nieuwe belastingstelsel moet zijn gebaseerd op al bovengenoemde elementen.

 

De NOB heeft grote moeite met ficties en forfaitair inkomen. Zij vindt dat belastingheffing eerlijk moet zijn. Geen heffing over niet gerealiseerde inkomsten of winsten, noch in box 3, noch bij de dga of bedrijven. Voorts moet belastingheffing transparant en begrijpelijk zijn. Ook mag nieuwe wetgeving en overgangsrecht geen materieel terugwerkende kracht hebben. De overheid moet een betrouwbare partner zijn voor burger en bedrijf. Goede wetgeving doorstaat de toets van de rechter. Met reactieve, haastige en onvoldoende doordachte wetgeving lukt dat niet.

 

Belangrijk is volgens het NOB ook om de praktische uitvoerbaarheid van voorgestelde maatregelen in een zo vroeg mogelijk stadium bij de beleidsvorming te betrekken. De wetgever kan vereenvoudiging van fiscale regelingen alleen bereiken door een algehele stelselherziening, omdat alle fiscale wetten met elkaar samenhangen.

 

De NOB is verder voorstander van rechtsvormneutrale heffing. Er zijn teveel inkomensafhankelijke regelingen (heffingen en toeslagen). De wetgever moet radicaal snoeien in die regelingen. Het huidige systeem is inconsistent en onbegrijpelijk geworden.

 

Bron: toespraak van Bartjan Zoetmulder namens de NOB op de startbijeenkomst voor een beter belastingstelsel op het Ministerie van Financiën op 1 juli 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.