NOB-commentaar Belastingplan 2020 en Bronbelasting 2021

maandag 7 oktober 2019 Michel Halters 631x gelezen

In het Pakket Belastingplan 2020 staan vooral veel kleinere maatregelen. Uitzondering hierop is het wetsvoorstel van de bronbelasting en de btw. Toch zijn ook deze voorstellen weinig verrassend te noemen, omdat deze al eerder bekend waren gemaakt. De Orde waardeert de sinds 2018 ingezette ontwikkeling van de staatssecretaris en zijn ministerie van weinig verrassingen in het Pakket Belastingplan.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) heeft 9 'speerpunten' geformuleerd in haar kritiek op het Pakket Belastingplan 2020:

 

 • Hoe kijkt de staatssecretaris aan tegen de piek in marginale belastingdruk die zich in 2019 voordeed bij een inkomen van € 33.000? Deze druk komt door de cumulatie van inkomstenbelasting en toeslagen. Is er een voornemen om de marginale druk transparanter te maken?
 • De Orde wil ook inzicht in de marginale druk van inkomstenbelasting en toeslagen bij tweeverdieners.
 • De NOB vindt dat de verlaging van de zelfstandigenaftrek op een ongelukkig moment komt, omdat er nu een breed onderzoek loopt naar de positie van zelfstandigen. De Orde wil dat de staatssecretaris nog even wacht met een wetswijziging.
 • De Orde vindt dat er geen aanvullende maatregel voor banken en verzekeraars nodig is. Zij vindt dat de minimum kapitaaleisen zoals vastgelegd in Solvency II voldoende waarborgen bieden om bovenmatige financiering tegen te gaan.
 • De NOB vreest dat aanpassing van de Verhuurderheffing mogelijk leidt tot verboden staatssteun. In dat opzicht wil ze graag inzichtelijk hebben hoe de opbrengst van de verhuurderheffing is verdeeld over woningcorporaties en over andere partijen.
 • De orde kan geen begrip opbrengen voor de voorgenomen afschaffing van de verlaging van het algemene Vpb-tarief. Het gaat de NOB hierbij vooral om de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid van het Nederlandse overheidsbeleid voor ondernemers die investeringsbeslissingen maken op basis van bepaalde verwachtingen. De Orde vindt verder dat invoering de dekkingsmaatregelen die waren getroffen om de verlaging van de Vpb te financieren dan ook moeten worden uitgesteld tot 2021.
 • De NOB is ook van oordeel dat de stijging van het AB-tarief niet hoeft door te gaan. De IB-ondernemer profiteert namelijk in 2020 al van de algemene tariefsverlaging in de IB en het algemene Vpb-tarief blijft ongewijzigd. Eigenlijk zou het AB-tarief zelfs moeten dalen.
 • Grote moeite heeft het NOB met het openbaar maken ver vergrijpboeten opgelegd aan medeplegers die beroeps- of bedrijfsmatig bijstand verlenen. Het publiceren van een opgelegde vergijpboete is een zware sanctie met vergaande en mogelijk structureel blijvende gevolgen en impact op de privacy van de betrokkene. Zeker als bedacht wordt dat de publicatie op een website plaatsvindt. De Orde roept de staatssecretaris op om in overleg te treden met beroepsorganisaties en te kijken naar minder verstrekkende maatregelen.
 • De NOB geeft de wetgever in overweging de afschaffing van de aftrek van scholingsuitgaven te heroverwegen, aangezien nog niet duidelijk is hoe de aangekondigde subsidieregeling voor scholingsuitgaven er uit zal komen te zien. De Orde ziet liever eerst een uitgewerkt voorstel voor de subsidieregeling voordat de aftrek van scholingsuitgaven wordt afgeschaft.

 

Commentaar wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021

Naast het commentaar op het Pakket Belastingplan 2020 heeft de NOB ook een commentaar gegeven op het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021. De Orde heeft begrip voor het streven van het kabinet om te voorkomen dat gebruik wordt gemaakt van Nederland als toegangspoort naar laagbelastende jurisdicties alsmede het risico van het verschuiven van (Nederlandse) belastinggrondslag naar laagbelastende jurisdicties te verkleinen. Toch heeft de NOB bij dit wetsvoorstel drie punten van kritiek:

 

 • Bij betalingen aan een vaste inrichting van buitenlands belastingplichtigen in Nederland of in een andere niet laag-belaste jurisdictie, werkt de voorgestelde regeling onevenredig hard uit.
 • De inspecteur krijgt volgens de Orde te veel bevoegdheden op grond van dit wetsvoorstel. Denk daarbij aan uitgebreide naheffingsmogelijkheden en mogelijkheden bestuurders aansprakelijk te stellen.
 • Er is geen tegenbewijsmaatregel voorgesteld. De NOB pleit voor invoering van een tegenbewijsmogelijkheid zodat belastingplichtigen de gelegenheid krijgen om aan te tonen dat de structuur niet is opgezet om belastingheffing te vermijden of uit te stellen.

 

Meer informatie

NOB-commentaar op het Pakket Belastingplan 2020

NOB-commentaar op het wetsvoorstel Wet bronbelasting 2021

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.