NOB verwacht meer procedures bij wijziging rechtsbescherming WOZ-beschikking

maandag 4 maart 2019 Anne-Marie Noordenbos 141x gelezen

Het ter consultatie voorgelegde wetsvoorstel heeft als doel om de rechtsbescherming van de belanghebbenden bij een WOZ-beschikking te verbeteren. Maar de Orde verwacht ook meer procedures.

Het consultatiewetsvoorstel bevat naar mening van de Orde een verbetering van de rechtsbescherming van andere belanghebbenden dan de eigenaar en gebruiker. Wordt bijvoorbeeld gekeken naar de inhoudelijke beoordeling van het bezwaar en beroep tegen de WOZ-beschikking waarbij meerdere belanghebbenden zijn betrokken, dan wordt door de doorwerking van een verhoging of verlaging van de WOZ-waarde na het bezwaar of beroep van één belanghebbende naar de andere belanghebbende de positie van de laatste duidelijk verbeterd. De uitspraak waarin een WOZ-waarde wordt aangepast, staat straks immers open voor het aantekenen van (hoger) beroep of cassatie door alle belanghebbenden. Zij kunnen ook echt een rol spelen in deze procedure. De NOB acht dit een wenselijke vooruitgang ten opzichte van de huidige situatie.

 

Verslechtering

Het consultatiewetsvoorstel bevat echter ook een wezenlijke verslechtering van de rechtsbescherming van deze ‘andere belanghebbenden’ en zelfs ook van de eigenaar en gebruiker. De Orde meent dat met de rechtsbescherming van belanghebbenden, anders dan beoogd, op sommige momenten in een procedure namelijk wordt ingeperkt en de complexiteit rondom het begrip belanghebbende in het consultatiewetsvoorstel zal leiden tot meer procedures. Met andere woorden, de Orde verwacht dat er aanzienlijk meer problemen bijkomen dan hetgeen beoogd te worden opgelost. In het integrale commentaar verzoekt de Orde een aantal punten te adresseren en geeft in dat kader in overweging de wetswijziging van 1 oktober 2015 ongedaan te maken en het onderhavige consultatiewetsontwerp niet of in gewijzigde vorm in te dienen.

Meer informatie: NOB-reactie op de internetconsultatie Wet verbetering rechtsbescherming WOZ, 1 maart 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.