RB kritisch op wetsvoorstel excessief lenen bij eigen B.V.

woensdag 3 april 2019 Anne-Marie Noordenbos 301x gelezen

Het RB roept op tot een regeling waarin wél in een eerbiedigende werking is voorzien voor bestaande schulden aan de B.V. 

Het RB staat allereerst stil bij het uitgangspunt van het conceptwetsvoorstel. Het lijkt de bedoeling om de veelheid aan leningen die voor consumptieve doeleinden worden aangegaan bij de eigen B.V. aan te pakken. Als dat inderdaad het uitgangspunt is, dan heeft het RB daar begrip voor. Echter, het RB is van mening dat dit in dit geval niet aan de orde is. Van het aanpakken van excessief lenen is blijkens de concept-memorie van toelichting namelijk geen sprake. De bedoeling van het conceptwetsvoorstel is het aanpakken van uitstel/afstel van belastingheffing. Ten onrechte worden hier de begrippen ‘uitstel’ en ‘afstel’ als hetzelfde behandeld. Uitstel van belastingheffing in box 2 is echter inherent aan het systeem en leidt niet tot afstel van belastingheffing. Het conceptwetsvoorstel bevat de woorden ‘excessief lenen’ in de titel. Deze term lijkt gezien het hiervoor aangegeven doel dan ook niet op zijn plaats.

 

Geen overgangsrecht reeds bestaande schulden aan de B.V.

Het RB constateert dat er geen overgangsrecht geldt voor reeds bestaande schulden aan de B.V., met uitzondering van eigenwoningschulden. Het ontbreken van eerbiedigende werking leidt tot materieel terugwerkende kracht. Het RB roept op tot een regeling waarin wél in een eerbiedigende werking is voorzien voor bestaande schulden aan de B.V.

 

Lastenverzwaring voor ab-houders

Het RB merkt verder op dat ab-houders door het huidige voorstel in feite fiscaal worden gestraft voor het lenen van de B.V. Zeker omdat er geen eerbiedigende werking is, zijn ab-houders feitelijk verplicht om hun leningen te herfinancieren bij financiële instellingen (banken) om deze ‘strafheffing’ te voorkomen. Het moeten herfinancieren alleen al levert een forse lastenverzwaring op voor ab-houders. Tevens is het van belang dat leningen voor de eigen woning zijn uitgezonderd. Voor leningen die op 31 december 2021 reeds bestonden, is het niet nodig om daarvoor een hypotheek af te sluiten. Dat betekent dus dat voor toekomstige gevallen, maar ook voor eventuele herfinancieringen bij de bank, een gang naar de notaris verplicht zal worden. Ook dit levert een forse lastenverzwaring op voor de ab-houder.

Meer informatie: Register Belastingadviseurs, 2 april 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.