Reactie NOB op ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018

donderdag 3 mei 2018 Anne-Marie Noordenbos 280x gelezen

Op 6 april 2018 is het ontwerp Uitvoeringsbesluit Wwft 2018 aan de Eerste en Tweede Kamer gezonden. De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs plaatst hierbij een aantal opmerkingen.

De Orde vraagt zich af wat onder het kunnen uitoefenen van ‘feitelijke zeggenschap’ over de rechtspersoon moet worden verstaan en vraagt om verduidelijking. Daarnaast wil de Orde weten of een vruchtgebruiker als UBO geldt indien hij meer dan 25% van de stemrechten heeft? En kan de houder van een prioriteitsaandeel altijd als UBO worden aangemerkt wanneer hij benoemings-/ontslagrechten ten aanzien van de bestuursleden heeft.

De Orde kan zich vinden in het feit dat voor de begripsomschrijving van de UBO van een stichting geen aansluiting wordt gezocht bij een trust, maar bij ‘overige rechtspersonen’. Verder wil de Orde weten of er een verschil bestaat tussen ‘feitelijke zeggenschap’ en ‘uiteindelijke zeggenschap.

Fonds voor gemene rekening

Vooruitlopend op het onderzoek dat momenteel verricht wordt naar de vraag of een fonds voor gemene rekening onder het bereik van de Wwft valt, vraagt de Orde zich af of al bekend is met welke entiteit een FGR vergelijkbaar wordt geacht.

Meer informatie: Reactie NOB op Uitvoeringsbesluit Wwft 2018, 2 mei 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.