Verzoek om vermindering aanmaningskosten is ook bezwaar

vrijdag 10 augustus 2018 Remco Latour 56x gelezen

Hebt u in een bezwaarschrift tegen een belastingaanslag mede verzocht om een vermindering van aanmaningskosten? Dan moet de ontvanger van de belastingen uw bezwaarschrift ook opvatten als een bezwaarschrift tegen de aanmaningskosten, aldus Hof Arnhem-Leeuwarden.

De ontvanger mag alleen aanmaningskosten in rekening brengen aan belastingschuldigen die te laat betalen. Als een belastingschuldige bezwaar aantekent tegen de aanmaningskosten voordat de betalingstermijn in de aanmaning is verstreken en stelt niet in gebreke te zijn met betrekking tot de in de aanmaning genoemde belastingaanslag(en), moet de ontvanger wachten met invorderen. Op grond van het zorgvuldigheidsbeginsel moet hij eerst een beschikking nemen met betrekking tot het bezwaarschrift. En zelfs als hij het bezwaarschrift afwijst, moet hij de belastingschuldige opnieuw een redelijke termijn bieden om alsnog te betalen. Deze nieuwe termijn moet minimaal twee weken omvatten. Bovendien oordeelt het hof dat de ontvanger het begrip bezwaarschrift ruim moet opvatten. De belastingschuldige hoeft dus geen apart bezwaarschrift in te dienen tegen de aanmaningskosten. Het volstaat als hij in het bezwaarschrift tegen de belastingaanslag mede om een vermindering van de aanmaningskosten verzoekt.

 

Wet: art. 1 Kostenwet invordering rijksbelastingen en art. 11 IW 1990

Meer informatie: Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 31 juli 2018 (gepubliceerd 10 augustus 2018), ECLI:NL:GHARL:2018:6876

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.