OFGR of OCV, doe er uw voordeel mee!

dinsdag 5 december 2017 Michel Halters 716x gelezen

Heeft uw cliënt een holding? Heeft hij onlangs zijn deelneming of bedrijfspand verkocht of zijn pensioen in eigen beheer afgekocht? De financiële cijfers van uw holding zijn zo op te vragen bij de Kamer van Koophandel en publiekelijk bekend. Wilt u dit niet langer? Overweeg dan een OFGR of OCV.

Een fonds voor gemene rekening (FGR) is een samenwerkingsverband met een bewaarder, een beheerder en participanten. In niet-gereguleerde fondsen, heeft een stichting vaak de rol van bewaarder en beheerder. De participanten zijn degenen voor wiens rekening wordt belegd. De beheerder voert het dagelijkse beheer over de beleggingen en bepaalt het beleggingsbeleid. De bewaarder is de juridisch eigenaar van het belegde vermogen in het FGR. Vanwege mogelijke aansprakelijkheid, wordt vaak een stichting benoemd tot bewaarder.

 

Open fonds voor gemene rekening

Een FGR is in fiscaal opzicht open als voor de toetreding tot het fonds niet de toestemming van alle participanten is vereist. Bij een OFGR is het fonds, het samenwerkingsverband als geheel, belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Een besloten FGR is fiscaal transparant, de participanten zijn zelf belastingplichtig voor de waarde van de participaties in het fonds. In de praktijk eist de Belastingdienst dat er minimaal twee participanten zijn, waarbij de ene participant niet meer dan 90% van het kapitaal van de OFGR heeft en dus de tweede participant tenminste 10% heeft. Voor de situatie van een dga en een kasgeldvennootschap wordt vaak een stichting opgericht die dienst doet als beheerder en bewaarder en zijn de dga en een tweede participant, de participanten.

 

Open commanditaire vennootschap

Een commanditaire vennootschap (CV) is een samenwerking tussen een beherend vennoot en een commanditair vennoot. De beherend vennoot is degene die de CV extern vertegenwoordigt. Wanneer deze voldoet aan de voorwaarden, komt hij in aanmerking voor ondernemersfaciliteiten. De commanditair vennoot of ook wel stille vennoot of geldschieter genoemd mag geen beheershandelingen verrichten en is dan ook niet verder aansprakelijk dan voor zijn inbreng. Bij een OCV kunnen vennoten vrij toe- en uittreden. Bij een besloten CV is bij toetreding van nieuwe vennoten de  toestemming  van de overige vennoten nodig. Een OCV is niet transparant en dus belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Een besloten CV is wel transparant. Bij een kasgeldvennootschap is vaak de stichting de beherend vennoot ter voorkoming van aansprakelijkheid en is de dga de commanditair vennoot.

 

Uit de publiciteit halen van het vermogen

Een B.V. is niet alleen verplicht ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK), maar de B.V. is ook nog eens verplicht om jaarlijks de financiële cijfers te deponeren. Dit zorgt ervoor dat iedereen die dat wil, bij de KvK inzage kan krijgen in deze cijfers. Wanneer een dga het vermogen in zijn B.V. uit de publiciteit wil halen, kan hij het geld als dividend uit zijn B.V. laten uitkeren. Er bestaan fiscaal echter interessantere mogelijkheden. Dat is om het vermogen uit de B.V. onbelast in een OFGR of OCV te krijgen. Dit is interessant, omdat een OFGR niet eens ingeschreven hoeft te zijn bij de KvK en het OCV zich waarschijnlijk wel moet inschrijven, maar geen cijfers hoeft te publiceren.

 

Onbelast vermogen overhevelen

De methode om het vermogen uit de B.V. onbelast in het OFGR of OCV te krijgen is het gebruik van de faciliteit van de aandelenfusie. De dga ruilt zijn aandelen dan om voor participaties in het OFGR of in deelnemingsrechten in de OCV. Hierbij zal hij moeten aangeven dat de aandelenfusie niet is gericht op het ontgaan of uitstellen van belastingen. Na de aandelenfusie heeft het OFGR of de OCV een deelneming in de holding en kan de holding onbelast dividend uitkeren aan het OFGR en OCV. Wanneer dit gebeurt in het jaar van verkoop van de deelneming of bedrijfspand of het afkopen van het pensioen in eigen beheer, is daardoor de vermogenssprong in de B.V. niet meer publiekelijk bekend.

 

Box-arbitrage

Een andere reden waarom tegenwoordig het OFGR of OCV veel voorkomen is de wens om vermogen uit box 3 naar box 2 over te hevelen. Dit kan door het oprichten van een B.V., maar hieraan zijn veel kosten verbonden. Bovendien moet een B.V. haar jaarrekening deponeren bij de KvK. Een OFGR of OCV kan onderhands worden aangegaan. Bij een rente van 0,5% op een bankrekening en een saldo op 1 januari 2018 van € 1.000.000 bedraagt de box 3 heffing voor een alleenstaande belastingplichtige in 2018 naar verwachting € 12.100. Bij een aan de vennootschapsbelasting onderworpen entiteit is de belastingheffing € 2.000, bestaande uit een directe heffing van vennootschapsbelasting van € 1.000 en een uit te stellen heffing uit aanmerkelijk belang van eveneens € 1.000. Een verschil van ruim € 10.000 met box 3.

 

Meer weten?

Donderdag 14 december 2017 verzorgt Jeroen Knol de PE-Pitstop Fonds voor gemene rekening. U ontvangt als tool een overeenkomst voor een OFGR. Met behulp daarvan kunt u deze maand voor uw cliënt nog een OFGR aangaan. > Meer info en aanmelden

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2017 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.