Fiscale professional valt in de smaak

dinsdag 4 november 2014 Peer Caljé 667x gelezen

U hoeft de krant er maar op na te slaan en u ziet een artikel over de ongewenstheid van belastingontwijking door grote ondernemingen. Thans verschijnen ook de eerste publicaties die de rol van de belastingadviseur daarbij belichten. Samen met de ophef over falende accountantscontroles en oproepen voor strengere accountantscontroles, lijkt de fiscale professional de smaak van de maand. Is dit de opmaat naar een nog repressievere benadering van de belastingadviseur?

Als we terugblikken op de inspanningen van de wetgever de afgelopen jaren, dan kan gezegd worden dat de wetgever wat dat betreft de smaak al behoorlijk te pakken heeft gehad. In het bijzonder waar het betreft de bestraffing van fiscale vergrijpen.


Als piketpalen kunnen worden genoemd de strafbaarstelling van het niet of te laat betalen van belasting in art. 69a AWR. De uitbreiding van het overtredersbegrip door de invoering van art. 67o AWR ten gevolge waarvan enkele strafrechtelijke deelnemerschapvormen zijn geïntroduceerd in het fiscale boeterecht. Daarbij is ook de rol van de Belastingdienst verandert door de invoering van de fiscale strafbeschikking.


Tevens kan worden gewezen op de invoering van art. 67cc AWR, inhoudende een vergrijpboete die kan worden opgelegd als in het verzoek om een voorlopige aanslag onjuiste gegevens zijn verstrekt. Tevens kan niet onvermeld blijven de verplichte suppletieaangifte uit art. 10a AWR. 


Als het woord suppletieaangifte valt, komen onze gedachten tegenwoordig welhaast automatisch op de WWFT. Moet de belastingadviseur wiens cliënt weigert een verplichte suppletieaangifte te doen, een ongebruikelijke transactie melden?  Ook de meldplicht rond de verbeterde aangifte houdt de gemoederen bezig. De belastingadviseur bevindt zich in een spagaat tussen niet melden, hetgeen de relatie met de cliënt wellicht ten goede komt maar in strijd kan komen met zijn verplichtingen, of wel melden.  


Kortom, de eisen die gesteld worden aan de integriteit van de belastingadviseur doen zich in pluriformer aantal situaties voelen. Begrippen ontleend aan het strafrecht zoals (voorwaardelijk) opzet, deelnemen aan of medeplegen van een strafbaar feit, of mede ingevuld door het strafrecht, zoals het pleitbaar standpunt, zijn hierbij richtsnoeren om het eigen gedrag of dat van collega’s te toetsen.


Voorop staat natuurlijk dat de belastingadviseur alert is op deze risico’s en daarop adequaat handelt. Maar wanneer is sprake van een risico en wanneer is sprake van adequaat handelen? Deze begrippen krijgen inhoud door de begrippen schuld of opzet.


Deze begrippen zijn geen statische begrippen en kunnen aan de hand van maatschappelijke opvattingen wijzigen. Was belastingontwijking door multinationals enkele jaren geleden algemeen maatschappelijk aanvaard, vandaag de dag zien we wellicht een omwenteling in die acceptatie. Dit maakt dat de fiscale professional zich continu moet oriënteren op de uitleg van deze begrippen.

 

PE-Pitstop Fiscaal strafrecht

Op 27 november behandelt mr. Peer Caljé uitgebreid de recente ontwikkelingen op het gebied van fiscaal strafrecht. Na afloop van de cursus beschikt u over een goed begrip van de fiscale delicten en het fiscale strafrecht. Bovendien kent u uw rechten als getuige of verdachte en heeft u zich een algemeen begrip gevormd van wanneer uw de strafrechtelijke aansprakelijkheid in beeld kan komen.

> Meer informatie

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.