Formeel en informeel kapitaal

dinsdag 9 oktober 2012 Jelle Berghuis 19612x gelezen

Van formeel kapitaal is sprake wanneer een kapitaalstorting civielrechtelijk wordt erkend. Dat is het geval wanneer een storting plaatsvindt op aandelen, al dan niet door middel van agio (boven de nominale waarde op aandelen gestort kapitaal). Fiscaalrechtelijk kan ook sprake zijn van informeel kapitaal.  Dit doet zich voor  wanneer een aandeelhouder de vennootschap een voordeel (in de vermogens- of kostensfeer) doet toekomen dat in een puur zakelijke verhouding niet zou worden verstrekt. De bevoordeling van de bv door het handelen van de aandeelhouder als zodanig leidt niet tot een (belaste) winst uit de ondernemingsactiviteiten van de bv, maar wordt voor de belastingheffing beschouwd als een kapitaalstorting. Een voorbeeld van een informele kapitaalstorting is het kwijtschelden van een lening door een moederbedrijf aan een dochtervennootschap.  

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.