Help, ik heb een werkgever in Duitsland!

vrijdag 12 april 2013 Ingmar Pondes 11028x gelezen

Duitse werkgevers nemen steeds vaker ook Nederlandse werknemers in dienst. De ene keer is dit om daadwerkelijk in Duitsland te gaan werken, de andere keer is de werknemer aangenomen om te gaan werken op de Nederlandse markt. Het is ook mogelijk dat de werknemer deels in Duitsland werkt, en deels in Nederland en/of andere landen. Het werken buiten Nederland roept vaak vele vragen op, waarop niet altijd eenvoudig antwoord is te vinden.

Complexe regelgeving

Waar betaal ik belasting? In welk land bouw ik mijn pensioen op? Waar moet ik premies betalen? Mag ik rijden in een Duitse auto van de zaak? Hoe zit het met mijn hypotheekrenteaftrek? Wat is mijn netto salaris?

 

De regelgeving bij het in dienst treden bij een Duitse werkgever is erg omvangrijk en complex. Het is daarnaast zeer afhankelijk van de specifieke situatie, hoe een en ander uit pakt. Gezien de talrijke mogelijkheden, kan ik in deze blog dan ook helaas geen antwoord geven op deze vragen voor alle concrete situaties. Wel ga ik proberen wat inzicht te verschaffen in de aandachtspunten.

 

Waar betaal ik belasting?

Bij het werken voor een Duitse werkgever betaal je in de meeste situaties belasting in Duitsland voor zover er daadwerkelijk in Duitsland gewerkt wordt. In Nederland betaal je meestal belasting voor zover er in Nederland of in andere landen gewerkt wordt.

 

Wanneer je dus volledig in Duitsland werkzaam bent, zal over het gehele inkomen ook in Duitsland belasting betaald moeten worden.

 

In het geval dat een werknemer in verschillende landen werkt, wordt de belastingplicht gesplitst. Indien een werknemer bijvoorbeeld deels in Duitsland (bijvoorbeeld 30%), deels in Nederland (bijvoorbeeld 50%) en deels in België (bijvoorbeeld 20%) werkt, dan is eenvoudig gezegd over 30% van het inkomen belasting in Duitsland verschuldigd en voor het overige in Nederland belasting verschuldigd.

 

Bijtelling auto van de zaak

Wanneer je een auto van de zaak privé gebruikt, betaal je hierover belasting in het land waar ook het loon belast is. Deze bijtelling wordt eventueel gesplitst over de verschillende landen, als in verschillende landen wordt gewerkt. Zo zal in bovenstaand voorbeeld 30% van de bijtelling van de auto conform de Duitse wetgeving vastgesteld moeten worden én wordt hierover in Duitsland belasting betaald. De overige 70% van de bijtelling wordt bepaald volgens de Nederlandse regels met Nederlandse belastingheffing tot gevolg. Het maakt hierbij niet uit welk kenteken de auto heeft (Duits of Nederlands).

 

Afhankelijk van de situatie moet ook nog worden gekeken naar bijzondere nationale wetgeving. Met name de Duitse wet is op onderdelen zeer specifiek, zeker indien er sprake is van woon-werkverkeer.

 

Duitse auto van de zaak en vrijstelling BPM

Naast loonbelasting die wordt geheven over het privégebruik van een auto, wordt in Nederland ook een ‘luxebelasting’ geheven bij de registratie van een auto op Nederlands kenteken; de BPM. Deze BPM wordt in het geval van een Nederlandse auto al bij de aankoop als nieuwe auto geheven. Bij de aankoop van een Duitse auto is aan de voet nog geen BPM geheven, maar is deze in principe wel verschuldigd indien een Nederlander met deze Duitse auto van de Nederlandse weg gebruik maakt.

Indien de auto echter voor een belangrijk deel ook buiten Nederland wordt gebruikt, is het mogelijk een vrijstelling van BPM aan te vragen. Het is eerst van belang te beoordelen of je in aanmerking komt voor deze vrijstelling en zo ja, deze vrijstelling vóór het gebruik van de Nederlandse weg ook daadwerkelijk aan te vragen.

 

Behoud ik recht op hypotheekrenteaftrek?

Zolang een (voldoende groot) deel van het inkomen in Nederland belast is, blijft de hypotheekrenteaftrek in stand. Wel zal de omvang van de teruggaaf vaak wat lager zijn.

Wanneer je als werknemer volledig in Duitsland werkt, is het behouden van hypotheekrenteaftrek veel lastiger. Indien je een partner met belast inkomen hebt, kan vaak (een deel van) de rente bij de partner in aftrek worden gebracht. De omvang van de belastingteruggaaf kan echter lager zijn als de partner minder verdient. Wanneer geen hypotheekrenteaftrek mogelijk is, wordt deze niet afgetrokken hypotheekrente ondergebracht in de zogenaamde ‘stallingsregeling’.

Vanaf het belastingjaar 2014 is er een mogelijkheid om via een nieuwe regeling in het belastingverdrag Nederland-Duitsland de hypotheekrenteaftrek onder voorwaarden (deels) te behouden.

 

Waar ben ik sociaal verzekerd?

Wellicht één van de belangrijkste vragen. Dit gaat namelijk niet alleen om de vraag in welk land premies betaald moeten worden, maar ook in welk land aanspraak gemaakt kan worden op sociale voorzieningen zoals wettelijke ziektekostenverzekering, kinderbijslag en wettelijke pensioenopbouw.

Er bestaan veel regels om te bepalen in welk land je sociaal verzekerd bent. Vaak ben je in Nederland sociaal verzekerd als je meer dan 25% van je werkzaamheden in Nederland uitvoert of wanneer je door een Nederlandse werkgever (tijdelijk) wordt gedetacheerd in Duitsland. Indien je minder dan 25% van je tijd in Nederland werkt en niet wordt gedetacheerd zul je vaak in Duitsland sociaal verzekeringsplichtig worden.

 

Er bestaan veel verschillen tussen de Duitse en Nederlandse sociale verzekeringsregelgeving. Zo is de kinderbijslag in Duitsland vaak hoger (let wel op wanneer je kinderopvangtoeslag ontvangt) en is het pensioenstelsel heel anders opgebouwd. Ook is de zorgverzekering anders geregeld en is het belangrijk ervoor te zorgen dat je ook vergoeding krijgt voor medische kosten in Nederland, wat via CZ geregeld kan worden.

 

Let op bij pensioenopbouw

Zoals aangegeven is de pensioenopbouw in Duitsland heel anders dan in Nederland. Duitse werkgevers hebben vaak geen aanvullende pensioenregelingen, aangezien het wettelijke systeem al zorgt voor een inkomensafhankelijke opbouw. Daarom is het van belang goede afspraken omtrent het pensioen te maken als je als werknemer onder het Nederlandse sociale zekerheidsstelsel valt.

Hoe zit het bij loondoorbetaling bij ziekte?

 

In Duitsland neemt een Krankenkasse de loondoorbetaling bij ziekte na 6 weken over. In Nederland wordt de loondoorbetaling pas na 2 jaar overgenomen. Indien je als werknemer onder de Nederlandse sociale zekerheid valt, zal een Duitse Krankenkasse de loondoorbetaling niet overnemen, omdat dit een Nederlandse aangelegenheid is. Vaak realiseert een Duitse werkgever dit niet, waardoor mogelijk discussie ontstaat.

 

En mijn arbeidsovereenkomst?

Uiteraard is het ook van belang bij de arbeidsovereenkomst stil te staan. Zo is het juist in grensoverschrijdende situaties van belang afspraken goed vast te leggen, zeker wanneer je als werknemer in Nederland sociaal verzekerd blijft. Een arbeidsovereenkomst moet immers aansluiten op de toepasselijke sociale zekerheidswetgeving en eventueel geldige CAO’s, waar een werkgever in Duitsland vaak geen kennis van heeft.

 

Tot slot

Hierboven heb ik een opsomming gegeven van een aantal van belang zijnde onderwerpen. Zoals al aangegeven is het onmogelijk uitputtend de regelgeving weer te geven, maar is het eigenlijk ook veel belangrijker om oplossingen te zoeken en alles gewoon goed (vanaf het begin) te laten regelen.

Als je vragen hebt over het bovenstaande of wanneer je vragen hebt over andere grensoverschrijdende aspecten, bel (0544-39 33 33) of mail (i.pondes@bonsenreuling.nl) mij of één van mijn collega’s van de Duitsland-Desk (www.duitsland-desk.nl) gerust.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.