Hypotheekrenteaftrek en inkomen uit Duitsland… Erg lastig!

woensdag 3 juli 2013 Ingmar Pondes 1412x gelezen

Er zijn inmiddels aardig wat Nederlanders die inkomen krijgen uit Duitsland. Dit is zeker in de grensstreek het geval. Nu heeft werken voor een Duitse werkgever vaak mooie voordelen. Het is echter helaas niet alleen maar zonneschijn. Er zijn ook nadelen, waarbij het vervallen van de hypotheekrenteaftrek een belangrijke kan zijn.

Belast inkomen in Nederland als voorwaarde

Iedereen die in Nederland woont heeft hypotheekrenteaftrek indien aan de ‘algemene voorwaarden’ wordt voldaan. Het recht op hypotheekrenteaftrek vervalt niet als je in Nederland blijft wonen en in Duitsland gaat werken.


Om echter daadwerkelijk voordeel te hebben van hypotheekrenteaftrek moet (een deel van) het inkomen ook daadwerkelijk in Nederland belast zijn voor de inkomstenbelasting. De hypotheekrente is immers een aftrekpost voor de af te dragen belasting. Indien er in Nederland geen belasting betaalt hoeft te worden (bijvoorbeeld omdat het gehele inkomen in Duitsland belast is), kun je ook geen Nederlandse belasting terugkrijgen. Het recht op hypotheekrenteaftrek blijft dan bestaan, maar leidt dan niet feitelijk tot een teruggaaf.

 

Wanneer belast inkomen in Nederland

Het is dus essentieel om belast inkomen in Nederland te houden om daadwerkelijk voordeel te hebben bij de hypotheekrenteaftrek.


Het is lastig om alle situaties te behandelen. Ik beperk me daarom tot inkomen uit een Duitse dienstbetrekking (werknemer of dga), welke ook het meest voorkomt.


Als je in dienst bent bij een Duitse onderneming, valt het inkomen in beginsel onder de Duitse belastingheffing. Dit is echter anders indien en voor zover de werkzaamheden feitelijk niet in Duitsland worden verricht. Het belastingverdrag met Duitsland bepaalt namelijk dat in Duitsland belasting verschuldigd is voorzover daadwerkelijk in Duitsland wordt gewerkt. De belastingheffing over het inkomen waarvoor feitelijk buiten Duitsland wordt gewerkt, is in principe toegewezen aan Nederland.


Voorbeeld
Een werknemer is in dienst bij een Duitse GmbH. Hij werkt 2 dagen in de week in Duitsland en werkt 3 dagen in de week in Nederland. Over 40% van zijn inkomen is dan Duitse belasting verschuldigd en over 60% van zijn inkomen betaalt hij belasting in Nederland. Hij behoudt daardoor voordeel van zijn hypotheekrenteaftrek, aangezien over een deel van het inkomen (60%) in Nederland belasting verschuldigd is.

 

Uitsluitend werken in Duitsland

Wanneer iemand uitsluitend in Duitsland werkt voor een Duitse werkgever, zal hij geen belasting betalen in Nederland over zijn inkomen. Hij heeft dan geen belasting die hij kan terugvragen van de Nederlandse fiscus (ervan uitgaande dat er geen andere inkomensbestanddelen zijn). Hij kan dan wel zijn aftrek opnemen in de aangifte, maar dat leidt dan niet direct tot een teruggaaf. Hij heeft dus geen direct voordeel meer bij de hypotheekrenteaftrek.


Hij heeft dan 2 mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is de meest voor de hand liggende. Hij kan namelijk zijn aftrek eventueel ten gelde maken bij zijn fiscale partner. Deze fiscale partner moet dan wel voldoende inkomen hebben. Verder kan de teruggaaf lager zijn (afhankelijk van het inkomen).
De tweede mogelijkheid is, dat hij de aftrek ‘gewoon’ op zijn eigen inkomen in mindering brengt. Ondanks het feit dat er geen directe teruggaaf van inkomstenbelasting plaatsvindt, wordt hiermee een soort verlies opgebouwd die in de toekomst onder voorwaarden nog een keer te gelde kan worden gemaakt. Het is daarbij wel noodzakelijk dat jaarlijks een aangifte wordt ingediend en dat er jaarlijks een beschikking van deze ‘nog te genieten hypotheekrenteaftrek’ wordt afgegeven door de fiscus.

 

Deels werken in Nederland en deels werken in Duitsland

Indien er deels in Duitsland en deels in Nederland wordt gewerkt, kan de hypotheekrenteaftrek ‘gewoon’ in de aangifte in mindering worden gebracht op het Nederlandse deel van het inkomen en leidt het tot een belastingvoordeel. De hoogte van de daadwerkelijke teruggaaf is echter doorgaans lager. Hoeveel lager is afhankelijk van een tal van factoren. De eerste (en belangrijkste) factor is hoeveel belasting wordt ingehouden op het Nederlandse deel van het inkomen. In de praktijk kom ik regelmatig tegen dat er veel te weinig loonbelasting wordt ingehouden bij de verloning in Nederland, waardoor de teruggaaf aanmerkelijk lager is dan in 100% Nederlandse situaties. Verder is de teruggaaf vaak lager doordat de aftrek uiteindelijk tegen een lager belastingtarief wordt genoten. Dit komt door de wijze waarop voorkoming van dubbele belastingheffing wordt berekend.
Dit betekent overigens niet dat zo’n salary split nadelig hoeft te zijn. Vaak is het netto inkomen zelf aanmerkelijk hoger dan bij 100% Nederlands inkomen. Het is echter wel van belang om met de eventuele lagere (voorlopige) teruggaaf rekening te houden.

 

Het nieuwe belastingverdrag

Waarschijnlijk treedt met ingang van 1 januari 2014 het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland in werking. Hierin wordt een compensatieregeling opgenomen voor Nederlanders die vanwege hun Duitse inkomen, hun hypotheekrenteaftrek niet (eventueel deels) te gelde kunnen maken.


De vraag is echter wel of deze compensatieregeling in alle situaties een redelijke oplossing biedt c.q. tot een teruggaaf leidt. Als de belastingdruk in Duitsland relatief laag is (hetgeen bijvoorbeeld in gezinssituaties het geval kan zijn), leidt de compensatieregeling niet altijd tot een gelijkwaardige teruggaaf.

 

Tot slot

Wij komen in de praktijk veel vragen tegen over de hypotheekrenteaftrek in grensoverschrijdende situaties. Helaas is het altijd maatwerk. Hierboven heb ik getracht wat inzicht te geven bij Nederlanders met een inkomen uit dienstbetrekking. Er zijn echter tal van uitzonderingen waardoor een en ander anders kan uitwerken. Neem gerust contact met mij of een van mijn Duitsland-desk.nl collega’s op om jouw situatie te beoordelen. Verder zal ik in mijn volgende blog ingaan op de hypotheekrenteaftrek voor in Duitsland wonende belastingplichtigen met een Nederlands inkomen.

 

Ingmar Pondes
Duitsland-desk BonsenReuling
Telefoon: 0544-39 33 33
E-mail:  i.pondes@bonsenreuling.nl
www.duitsland-desk.nl

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.