In 2015 nog hypotheekrenteaftrek voor Duitse woning?

donderdag 30 oktober 2014 Ingmar Pondes 351x gelezen

In 2015 wijzigt de regelgeving voor in Duitsland wonende belastingplichtigen die gevolgen kan hebben voor de hypotheekrenteaftrek. Het gaat dan in het bijzonder om mensen die in Duitsland wonen en in Nederland werken. Er bestaat een risico dat uw cliënt zijn hypotheekrenteaftrek deels of geheel verliest.

Nieuwe wetgeving

Nu kan iedereen die een Nederlands inkomen heeft kiezen voor de zogenoemde binnenlandse belastingplicht. Dit betekent dat iemand die in Duitsland woont, kan kiezen voor de belastingregels zoals die gelden voor inwoners van Nederland. Het gevolg is dat ook gekozen kan worden voor het recht om de hypotheekrente af te trekken.

 

Vanaf 2015 kan alleen nog maar worden gekozen voor binnenlandse belastingplicht / hypotheekrenteaftrek indien het inkomen zo goed als volledig uit Nederland komt.

 

90% of meer Nederlands inkomen

De drempel om recht te houden op de hypotheekrenteaftrek ligt bij 90% of meer Nederlands inkomen. Dit betekent dat 90% of meer van het totale inkomen aan de Nederlandse belastingheffing moet zijn onderworpen. Indien dit minder dan 90% bedraagt, zijn de regels voor binnenlandse belastingplicht niet meer van toepassing en bestaat dus ook geen recht op hypotheekrenteaftrek.

De 90% toets wordt in principe op jaarbasis gedaan en moet desgewenst kunnen worden aangetoond door een zogenoemde EU/EWR verklaring.

 

Inkomen van partner / het gezinsinkomen

Indien uw cliënt samen met zijn of haar partner eigenaar is van de woning, is behoud van de gehele hypotheekrenteaftrek alleen mogelijk indien de cliënt samen met de partner voldoet aan de 90% eis. Indien de cliënt wel voldoet aan de 90% eis, maar als gezin niet, houd hij slechts recht op aftrek over zijn aandeel in de betaalde hypotheekrente. Dit ontstaat bijvoorbeeld indien de partner in Duitsland werkt en meer dan 10% van het gezinsinkomen verdient. Onder het oude recht was het dan mogelijk om de totale hypotheekrente aan de cliënt toe te delen, maar deze mogelijkheid vervalt dus helaas met ingang van 1 januari 2015*.

 

Voorbeeld

Uw cliënt woont samen met zijn partner in Duitsland en is ook gezamenlijk (ieder 50%) eigenaar van een woning. Hij werkt voor een Nederlandse werkgever en verdient € 60.000 op jaarbasis. Zijn vrouw werkt voor een Duitse werkgever en verdient € 10.000. Tot op heden kon de cliënt de volledige rente op zijn inkomen aftrekken. Aangezien hij echter als gezin in 2015 niet meer 90% van zijn inkomen in Nederland verdient, kan hij nog slechts zijn aandeel (50%) aan rente aftrekken.

 

*Overigens lijkt het erop dat gehuwde partners wel recht blijven houden op volledige aftrek door een beroep te doen op het grensarbeidersprotocol en een bijbehorend besluit indien slechts één van de partners voldoet aan de 90% eis. Dit geldt dus niet voor niet-gehuwde samenwoners.

 

Pas op: werken in Nederland en Duitsland

In bovenstaand voorbeeld werkt de cliënt voor een Nederlandse werkgever en verdient hij € 60.000 op jaarbasis. Daarvoor is belastingheffing echter alleen aan Nederland toegewezen indien hij ook daadwerkelijk alleen in Nederland werkt. Indien hij echter voor werk ook veel onderweg is buiten Nederland (Duitsland of andere landen) of indien hij ook thuis werkt, is de belastingheffing voor dat gedeelte (wat niet daadwerkelijk in Nederland wordt gewerkt) vaak toegewezen aan Duitsland en is dus ook van invloed op de 90% toets.

 

Voorbeeld

Uw cliënt werkt voor een Nederlandse werkgever en woont in Duitsland. Hij werkt 1 dag in de week thuis (Duitsland) en 4 dagen per week in Nederland. Dan is over 20% van het inkomen in Duitsland belasting verschuldigd en voldoet hij dus normaal gesproken niet aan de 90% eis (90% of meer belastingheffing in Nederland). Gevolg is dat hij zich niet meer kwalificeert voor de regels voor Nederlands belastingplichtigen en dus mogelijk niet in aanmerking komt voor de hypotheekrenteaftrek.

 

Pas op: overig inkomen en aftrekposten

Ook overig inkomen telt mee voor het bepalen van de 90% eis. Zo is inkomen uit sparen en beleggen ook inkomen wat meetelt.

 

Denk nu niet dat het ‘veilig’ is indien de banktegoeden van uw cliënt in Nederland zijn ondergebracht. Inkomen op banktegoeden en uit beleggingen worden namelijk gekwalificeerd als Duits inkomen aangezien op basis van het verdrag de belastingheffing aan Duitsland is toegewezen.

 

Hoe op te lossen

Een eventuele oplossing is altijd maatwerk (en vaak is er geen oplossing te vinden). Oplossingsrichtingen zijn bijvoorbeeld:

  • Voorkom thuiswerkdagen
  • Breng eventueel substantieel Box 3 vermogen / inkomen sparen en beleggen onder in een bv
  • Laat de partner minder werken / verdienen (indien Duits inkomen) en/of verhoog het eigen inkomen (indien Nederlands) van de bv (indien je ondernemer bent)
  • Wijzig eventuele huwelijkse voorwaarden / verschuif het eigendom van de woning naar de partner die wel kan voldoen aan de eisen

 

Ik realiseer me hierbij dat het soms rigoureuze stappen zijn, welke soms te ver gaan of om andere reden onwenselijk of niet mogelijk zijn. Maar wees je in die situatie wel bewust van het feit dat uw cliënt de hypotheekrenteaftrek mogelijk deels of geheel verliest.

Meer informatie: BonsenReuling Duitsland-desk

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.