ECLI:NL:OGEAC:2019:43 Gerecht in eerste aanleg van Curaçao, 06-03-2019, CUR201600591 t/m CUR201600602

vrijdag 15 maart 2019 13x gelezen

Verkapte winstuitdeling. Onttrekking aan de NV is ten goede gekomen aan aandeelhouder. Beide partijen waren zich van die vermogensverschuiving bewust. Na sluiting onderzoek heeft belanghebbende verzocht om boetevermindering vanwege overschrijding redelijke termijn. Dit verzoek wordt behandeld, omdat ten tijde van sluiting de redelijke termijn nog niet was overschreden.

Meer informatie: http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:OGEAC:2019:43&pk_campaign=rss&pk_medium=rss&pk_keyword=uitspraken

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.