Kunt u nog middelen?

dinsdag 3 juli 2012 Bart van der Vorm 196x gelezen

Sterk wisselende inkomens

Velen hebben inmiddels de aangifte inkomstenbelasting 2011 al ingediend. Anderen maken gebruik van de uitstelregeling en moeten de klus nog klaren. De aangifte is voor sommigen een uitdaging, maar voor velen nog steeds niet hun favoriete hobby!
 
Als u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomens (of aftrekposten) heeft gehad, kan de faciliteit van het ‘middelen van inkomens’ mogelijk een leuk voordeel opleveren. Deze faciliteit wordt nog wel eens over het hoofd gezien! Hoe werkt het eigenlijk?
 

Wat is middeling

Sterk wisselende inkomens in box 1 over verschillende jaren betekent waarschijnlijk dat u meer belasting betaalt dan als het inkomen gelijkmatig over de desbetreffende jaren zou zijn verdiend. Dit komt door het progressieve tarief in box 1 van de inkomstenbelasting dat kan oplopen tot 52%.
 
De wisselende inkomens kunnen toezien op onder andere loon, winst uit onderneming en resultaat uit overige werkzaamheden. Overigens kan de regeling ook van toepassing zijn als er sprake is van sterk wisselende aftrekposten in box 1. De sterke schommelingen in inkomens of aftrekposten kunnen bijvoorbeeld spelen bij (her)intreding op de arbeidsmarkt, een salarisverhoging, een gouden handdruk bij ontslag, de start of afbouw van een onderneming, alimentatie en lijfrentepremies.
 
Stel u heeft in jaar 1 een inkomen van € 5.000, in jaar 2 van € 100.000 en in jaar 3 van nul. Dan leidt het progressieve tarief tot meer te betalen belasting dan in het geval dat ieder jaar € 35.000 (€ 105.000 : 3 jaar) zou zijn verdiend. Om dit nadeel te beperken mag u de inkomens (een verliesjaar wordt op nihil gesteld!) over een periode van 3 achtereenvolgende jaren middelen.
 

Hoe werkt het?

Bij middeling wordt de belasting berekend over het gemiddelde inkomen van de drie achtereenvolgende jaren. In het voorbeeld wordt de belasting dus berekend alsof ieder jaar een inkomen van € 35.000 was verdiend. Het verschil tussen de herrekende belasting en de werkelijk geheven belasting is de middelingsteruggaaf. Onder ‘belasting’ moet hier worden verstaan: de belasting en premie volksverzekeringen samen (vóór toepassing van de heffingskorting). Voor de middelingsteruggaaf geldt wel een drempel van € 545. Dus alleen als het verschil meer bedraagt dan € 545 ontvangt u een teruggaaf.
Als de top van uw inkomen ieder jaar in dezelfde tariefschijf valt dan zal de berekening niet tot een teruggaaf leiden.
 

Indiening en tijdstip verzoek

De Belastingdienst verleent niet uit eigen beweging de teruggaaf. U moet hier zelf een verzoek voor indienen. Bij het verzoek moet een berekening van de middelingsteruggaaf worden gevoegd. Het verzoek moet zijn ingediend binnen 36 maanden nadat de laatste aanslag (of de inhouding van voorheffingen of de beschikkingen om geen aanslagen op te leggen) toeziend op het middelingstijdvak onherroepelijk is geworden. Dat wil zeggen dat er geen bezwaar of beroep meer mogelijk is.
 
Als belastingplichtige mag u kiezen voor het meest gunstige middelingstijdvak van drie achter elkaar liggende volle kalenderjaren. Een jaar mag maar in één middelingstijdvak worden betrokken! Dus middeling over het tijdvak 2006, 2007 en 2008 en vervolgens 2009, 2010 en 2011 mag. Maar middeling over het tijdvak 2007, 2008 en 2009 en 2009, 2010 en 2011 mag niet, omdat 2009 dan in twee middelingstijdvakken voorkomt.
Soms is het goed om niet te snel een middelingsverzoek in te dienen en een volgend jaar nog af te wachten. Dit kan dan mogelijk meer voordeel opleveren. De ruime indieningstermijn voor het verzoek van 3 jaren biedt in veel gevallen deze mogelijkheid.
 

Doe de check!

Check of u op basis van de reeds ingediende of bij de nog in te dienen aangifte inkomstenbelasting gebruik kunt maken van de faciliteit van middeling. Maar, check ook nog de wat oudere jaren. Immers, door de ruime indieningstermijn van het verzoek kunnen deze mogelijk ook nog voor middeling in aanmerking komen.
 
De faciliteit van middeling kan u een mooi voordeel opleveren!

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.