Maak (nog snel) gebruik van de innovatiebox

dinsdag 23 juni 2015 Gerjo Berentschot 646x gelezen

Voor een klein en innovatief softwarebedrijf in het westen van het land heb ik pas nog een vaststellingsovereenkomst gesloten met de Belastingdienst over de praktische toepassing van de innovatiebox. Op grond van de gemaakte afspraken mag het bedrijf zeven jaar lang 45% van haar winst (‘het innovatievoordeel’) onderbrengen in de innovatiebox. Door het effectieve innovatiebox-tarief van maximaal 5% loopt de totale belastingbesparing voor dit bedrijf al gauw op tot een paar ton.

Dit voorbeeld toont aan hoe aantrekkelijk de innovatiebox kan zijn. De afgelopen jaren hebben steeds meer bedrijven de innovatiebox ontdekt. Toch ervaar ik nog regelmatig dat vooral de kleinere MKB-bedrijven de innovatiebox niet benutten. Dat is jammer. Via dit blog wil ik de innovatiebox daarom nogmaals onder uw aandacht brengen. Ook ga ik kort in op de toekomst.

 

Toegangskaartje

Vaak denken bedrijven dat ze niet innovatief genoeg zijn om de innovatiebox toe te passen. In veel gevallen blijkt dit onterecht. U hoeft namelijk geen Philips, Akzo Nobel of Unilever te zijn om in aanmerking te komen voor de innovatiebox. Het is namelijk al voldoende als uw bedrijf:

  • aangifte vennootschapsbelasting moet doen; en
  • winst behaalt met één of meerdere producten die voor eigen rekening en risico zijn ontwikkeld; en
  • een patent, octrooi of S&O-verklaring heeft ontvangen voor (de ontwikkeling van) het product.

 

Een S&O-verklaring is dus al een geldig toegangskaartje tot de innovatiebox. In de praktijk betekent dit bijvoorbeeld dat veel productiebedrijven in aanmerking komen voor de innovatiebox.

 

Praktijk

Op basis van de complexe wettelijke regeling is lastig vast te stellen welk bedrag u mag onderbrengen in de innovatiebox. Het voordelige tarief geldt namelijk pas voor het innovatievoordeel dat uitgaat boven een drempel ter grootte van de ontwikkelingskosten. Het blijkt vaak lastig en administratief bewerkelijk om het werkelijke bedrag van de ontwikkelingskosten en het jaarlijkse voordeel te bepalen. In de praktijk zijn gelukkig enkele methoden ontstaan waarmee het jaarlijkse innovatievoordeel op een praktische manier is vast te stellen.

De meest voorkomende methode is de zogenaamde afpelmethode. Samengevat verdeelt u hierbij de winst over de verschillende afdelingen binnen het bedrijf, zoals inkoop, productie, sales en R&D. Aan de hand van verschillende indicatoren (aantal fte, kosten, opleidingsniveau werknemers, beloningsstructuur etc.) dient u te beoordelen in welke mate elke afdeling bijdraagt aan de winst van uw bedrijf. Uiteraard dient deze verdeling zoveel mogelijk aan te sluiten bij de werkelijkheid. Het deel van de winst dat is toe te rekenen aan de afdeling R&D is dan aan te merken als innovatievoordeel en wordt belast tegen maximaal 5%. Voor het softwarebedrijf uit bovenstaand voorbeeld was dat 45%. In de praktijk ligt het percentage vaak ergens tussen de 10 en 50%.

Net als vele collega’s stem ik de praktische toepassing van de innovatiebox vrijwel altijd vooraf af met de Belastingdienst. De afspraken leggen we dan vast in een vaststellingsovereenkomst zodat u vooraf zekerheid heeft over de hoogte van de belastingbesparing gedurende meerdere jaren.

 

Toekomst

De toekomst van de innovatiebox is op dit moment onzeker. Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hebben voorgesteld om de innovatiebox (en vergelijkbare buitenlandse regelingen) alleen toe te staan voor winstgevende innovaties met een octrooi of patent. Staatssecretaris Wiebes blijft zich echter hardmaken voor de innovatiebox in haar huidige vorm. In een recentelijke kamerbrief geeft hij aan dat een S&O-verklaring gewoon moet blijven gelden als toegangskaartje voor de innovatiebox.

 

Tot slot

Vooralsnog kunt u – met de S&O-verklaring als toegangskaartje – de innovatiebox nog gewoon toepassen. Wacht dus niet langer en maak gebruik van de innovatiebox! In veel gevallen kunt u de innovatiebox zelfs nog met terugwerkende kracht toepassen over de jaren waarvoor u nog geen definitieve aanslag heeft ontvangen.


Gerjo Berentschot is begin 2014 een eigen fiscale adviespraktijk gestart, onder de naam Berentschot Fiscaal. Hij is gespecialiseerd in bedrijfsoverdrachten, innovatiebox en internationaal belastingrecht. Voor meer informatie: berentschotfiscaal.nl

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.