Masterclass Het Familiestatuut bij bedrijfsopvolging

dinsdag 23 oktober 2018 53x gelezen

Familiebedrijven kennen een bijzondere dynamiek waarin bedrijfsmatige zaken onlosmakelijk verbonden zijn aan familiale aspecten. Dat vraagt een constructieve relatie tussen de familie en het bedrijf. In een familiestatuut kunnen passende uitgangspunten worden geformuleerd. Dat schept duidelijkheid en voorkomt conflicten.

Datum

7 februari 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

Men moet rekening houden met specifieke familiegebonden kenmerken en aandachtspunten die in elke situatie verschillend zijn. In deze masterclass krijgt u de kennis aangeboden om hier als vertrouwde adviseur (accountant, jurist, fiscalist, bankier) op de juiste wijze invulling aan te geven. De samenwerking tussen Licent Academy en het IFBK|Instituut voor Familiebedrijfskunde staat daarvoor borg.

 

De masterclass bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt dieper ingegaan op de thema’s die doorgaans in een familiestatuut worden opgenomen. In het tweede deel besteden we aandacht aan het proces waarmee een familiestatuut tot stand komt en uw rol als procesbegeleider. Het proces staat in het teken van grondige discussies waarbij (ook onuitgesproken) persoonlijke verwachtingen en belangen in verband worden gebracht met het gemeenschappelijke belang. We gaan in op de specifieke vaardigheden die van u worden verlangd om dergelijke processen in goede banen te leiden.

 

Docent

Mr. Jurgen Geerlings

 

Praktische info

Donderdag 7 februari 2019

09.30 - 17.00 uur

€ 595

 

> Meer info en aanmelden

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.