Masterclass Internationale Estate Planning

dinsdag 9 juli 2019 16x gelezen

Tijdens deze masterclass behandelt prof. dr. Frans Sonneveldt diepgaand de internationale estate planning, waarbij de focus ligt op de fiscaliteit met inachtneming van de daarmee gepaard gaande civielrechtelijke aspecten. De praktijk zal hierbij een centrale rol spelen.

Datum

25 november 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

Onderwerpen

  • Inleiding in het internationaal privaatrecht op het gebied van erfrecht en huwelijksvermogensrecht
  • Internationale aspecten van de Successiewet 1956
  • Beginselen van de buitenlandse erfbelastingwetgeving
  • Verschillen tussen het Anglo-Amerikaanse recht en de Civil Law rechtssystemen
  • De zeven door Nederland gesloten (schenk- en) erfbelastingverdragen
  • De Belastingregeling voor het Koninkrijk
  • De Belastingregeling Nederland Curaçao
  • De Belastingregeling Nederland Sint Maarten
  • Ontwikkelingen op het gebied van het Europese recht, waaronder de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie inzake erf- en schenkbelasting

 

Praktische informatie

 

Maandag 25 november 2019
9.30 uur - 17.00 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 595

Docent: prof. dr. Frans Sonneveldt

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.