Masterclass internationale goederen- en dienstentransacties

dinsdag 9 juli 2019 72x gelezen

Het Europese btw-stelsel wordt ingrijpend gewijzigd in de periode 2019 – 2022. De basis hiervoor kan worden gevonden in het VAT ACTION PLAN (VAP) dat in 2016 is gelanceerd. Het VAT ACTION PLAN is de verzamelnaam van het meest ambitieuze en omvangrijkste project om het Europese btw-stelsel te wijzigen. Na invoering van deze wijzigingen zal het btw-stelsel meer toekomstbestendig zijn en worden nieuwe barrières opgeworpen ter bestrijding van btw-fraude. Deze wijzigingen zullen nagenoeg elke ondernemer in Europa raken.

Datum

6 november 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Acaemy

Een van de wijzigingen betreft het inmiddels 25 jaar oude intracommunautaire stelsel van goederen transacties (de intracommunautaire leveringen en verwervingen). Dit stelsel komt geheel te vervallen. Daarnaast veranderen de regels met betrekking tot e-commerce, invoer en afstandsverkopen aan particulieren. Bovendien worden de mogelijkheden voor lidstaten om een verlaagd btw-tarief toe te passen verruimd, het aantal btw-tarieven uitgebreid en, tenslotte, worden de vereenvoudigingsregels voor het MKB verder geharmoniseerd.

De voorgestelde wijzigingen worden gefaseerd ingevoerd in de periode 2019-2022.

 

Leerdoelen

Tijdens de cursus zullen we de verschillende voorstellen inhoudelijk met elkaar doornemen en proberen we gezamenlijk een vertaalslag te maken naar de praktijk. Ook kijken we naar de impact van de wijzigingen op bijvoorbeeld de huidige transacties, cash flow, facturatie, contracten en ERP-systemen.

Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van het VAP, de verschillende onderdelen waaruit het VAP is opgebouwd en wat de impact van het VAP is op de praktijk.

 

Praktische informatie

Woensdag 6 november 2019
14.00 uur - 20.00 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 595

Docent: mr. Charles van den Berg

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.