Masterclass rekening-courantmaatregel

donderdag 10 januari 2019 134x gelezen

De fiscale praktijk is in de ban van de voorgestelde 'rekening-courantmaatregel'. Begrijpelijk aangezien deze maatregel breekt met de traditie dat een directeur-grootaandeelhouder (dga) onder de huidige regelgeving zonder fiscale beperkingen, onbeperkt geld mag lenen van zijn B.V.

Datum

13 december 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

Van belang in dit kader is dat de dga en zijn B.V. een zakelijke rente overeenkomen en verder handelen zoals onafhankelijke derden zouden doen. Handelen de B.V. en de dga onzakelijk, dan kan dit verstrekkende gevolgen hebben. Zo kan onder bepaalde voorwaarden bij schulden boven € 500.000 sprake zijn van een winstuitdeling van de B.V. aan de dga of een kapitaalstorting door de dga in zijn B.V. Hierdoor kan uw cliënt een fors nadeel lijden. 

Hoewel op dit moment nog niet zeker is of het kabinet het voorstel in zijn huidige vorm zal doorvoeren, is het verstandig om hiermee al wel rekening te houden. Heeft u client veel geleend van zijn/haar vennootschap? Dan is het zaak om hier als advisuer tijdig aan de bel te trekken en actief te onderzoeken wat u kunt doen om te voorkomen dat uw client straks aanmerkelijkbelangheffing moet betalen over de excessieve schulden aan zijn/haar vennootschap. Overigens is het ook voor leningen en rekening-courantverhoudingen van minder dan € 500.000 bij de eigen B.V. is het zinvol de overeenkomsten op hun zakelijkheid te beoordelen. Bij dergelijke schuldverhoudingen is het eveneens belangrijk om fiscaal zakelijk te handelen.

 

In deze cursus wordt de voorgestelde rekeningcourantmaatregel en het leerstuk van de onzakelijke lening behandeld. Daarbij wordt de theorie behandeld vanuit (vele) praktijkvoorbeelden en zal uitgebreid worden stil gestaan bij de mogelijke oplossingen voor het afbouwen van rekening-courantschulden.

 

Praktische informatie

Vrijdag 13 december 2019
14.00 uur - 20.00 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 595

Docent: mr. Almer de Beer

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.