Minimumloon in Duitsland: heeft meer gevolgen dan je denkt

vrijdag 20 februari 2015 Ingmar Pondes 226x gelezen

Per 1 januari 2015 geldt ook in Duitsland een minimumloon. Het minimumloon bedraagt in principe € 8,50 per uur. Het minimumloon geldt in principe voor alle werknemers die in Duitsland werkzaam zijn. Veel Nederlandse werknemers die in Duitsland werken, ontvangen minimaal dit uurtarief waardoor er niets aan de hand lijkt. Maar niets is minder waar.

Administratieve lasten omtrent minimumloonregeling

Uiteraard moeten de Duitse instanties kunnen controleren of een werknemer die in Duitsland werkt ook daadwerkelijk het minimumloon ontvangt. Om dit te kunnen controleren heeft men wetgeving ingevoerd. Dit kan een flinke administratieve impact hebben voor Nederlandse bedrijven die in Duitsland een opdracht hebben.

 

Denk wat betreft de administratieve lasten onder andere aan:

 • een werknemer moet documenten bij zich hebben waaruit blijkt dat hij minimaal het Duitse minimum loon verdient. Denk hierbij aan een kopie van een recente loonstrook en een kopie arbeidsovereenkomst en wellicht het betalingsbewijs van het loon.
 • de werknemer moet eventueel voor aanvang van de werkzaamheden worden gemeld bij de Duitse douane waarin onder andere  informatie wordt verstrekt welke werknemer, waar welke werkzaamheden verricht.


 

Taal en invullen formulieren

Om onnodige problemen te voorkomen is het van belang de documenten bij voorkeur in de Duitse taal te kunnen laten zien. Het is dus aan te bevelen om een vertaling van de Nederlandse loonstrook en arbeidsovereenkomst beschikbaar te hebben. Verder dienen eventuele meldingsformulieren altijd erg precies ingevuld te worden. Denk bijvoorbeeld aan formaliteiten omtrent het uitschrijven van de voornamen (in plaats van het hanteren van een afkorting).

 

Indien niet  of niet tijdig wordt gemeld of een en ander niet kan worden aangetoond, dreigen hoge boetes. Ik weet niet of dit direct al in januari 2015 tot grote problemen zal leiden, maar dit verdient dus wel op korte termijn aandacht.

 

Branches

De branches waarvoor de nieuwe meldingsregeling gelden zijn vrij divers. Branches die bijzondere aandacht nodig hebben zijn:

 • Bouwsector (Baugewerbe)
 • Horeca, logiesverstrekkers
 • Personenvervoer
 • Expeditie- en transportsector en de daaraan verbonden logistieke sector
 • Kermissector
 • Bosbouwsector
 • Gebouwenreiniging
 • Bedrijven die betrokken zijn bij op- en afbouw van beurzen en tentoonstellingen
 • Vleessector

In de bouwsector komt bovenstaande wellicht bekend voor. Dit komt omdat deze regeling al jaren geldt voor de bouwsector / sommige bouwwerkzaamheden. Ten aanzien van de bouw geldt echter dat sommige bouwgerelateerde bedrijven onder de oude regeling geen meldings- en documentatieplicht had. Onder de nieuwe regeling zullen echter veel vaker ook dit soort bedrijven onder deze regeling vallen.

 

Kansen

De nieuwe wetgeving biedt natuurlijk niet alleen maar nadelen. Het biedt ook kansen op de Duitse markt. Doordat Nederlandse werknemers doorgaans al het minimumloon ontvangen, hoeven Nederlandse bedrijven hun prijzen in beginsel niet aanmerkelijk te verhogen. Duitse bedrijven en overige buitenlandse (vaak Oost Europese) bedrijven, kunnen nu formeel niet meer werken met lager betaald personeel. Dit kan natuurlijk de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven in Duitsland verbeteren.

 

Oppassen

Het is nu natuurlijk voor de Duitse overheid exact bekend wie, waar hoe lang werkzaam is. Deze gegevens worden doorgaans ook gebruikt om bijvoorbeeld te beoordelen of werknemers en/of ondernemers belastingplichtig worden in Duitsland. Denk echter ook aan andere wetgeving zoals de beoordeling of aan de cabotage wetgeving bij transport wordt voldaan.

 

Wat nu te doen?

Helaas is nog niet alles duidelijk en uitgewerkt. Bovenstaande is dus ook niet uitputtend en niet voor ieder bedrijf zo toepasbaar. Ook wordt er nog wel wat politiek bedreven om de administratieve lasten voor Nederlandse bedrijven te beperken. Met name de transportsector is daar erg druk mee.

Het is echter van belang zo snel mogelijk te beoordelen wat de nieuwe wetgeving per situatie betekent.

Meer informatie: Duitsland-desk BonsenReuling

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.