de heer mr. H.Ph. Ruys

Persoonlijke gegevens

mr. H.Ph. Ruys
email: ruys@licentacademy.com
website: www.licentacademy.nl
Werkgever: Licent Academy
Functie: Algemeen directeur Licent Academy
Lid van: NOB

Profiel

Philip Ruys is oprichter en algemeen directeur van Licent Academy. Hij studeerde Communicatie in Utrecht, fiscaal recht aan de Universiteit van Amsterdam en internationaal en Europees belastingrecht aan de Vrije Universiteit Brussel. Hij was ruim tien jaar belastingadviseur en advocaat, onder meer bij Loyens & Volkmaars (nu Loyens & Loeff), Ernst & Young en partner bij Van Mens & Wisselink (nu VMW Taxand). Hij was een aantal jaren parttime universitair docent aan de Universiteit Leiden, waar hij formeel belastingrecht, successiebelastingen en inkomstenbelasting doceerde. Hij publiceerde tal van artikelen, boeken, annotaties en columns, meestal over formeel belastingrecht, estate planning en dga-problematiek.

Ruys was hoofdredacteur van het Tijdschrift Formeel Belastingrecht en het Fiscaal Praktijkblad; beide tijdschriften richtte hij zelf op. Sinds 2005 is hij hoofdredacteur van het tijdschrift Belastingzaken (SDU). In 2000 richtte hij Licent Academy op, een vooruitstrevende onderneming die vernieuwende informatieproducten en opleidingen ontwikkelt. Hij stond in 2009 aan de wieg van het Register Estate Planners. In 2012 zette hij Taxence.nl in de markt, een website die dagelijks door duizenden professionals wordt bezocht. Hij bestudeert voortdurend de trends in de juridische, fiscale en financiële dienstverlening, een thema waarover hij ook schrijft en lezingen geeft.

LinkedIn

@PhilipRuys

Reacties

  • Geen escape overdrachtsbelasting bij eendaags partnerschap

    Reactie: De conclusie van A-G Wattel is verwerping van het beroep. Hij adviseert het dichten van de lacune over te laten aan de wetgever. Die lacune had de Hoge Raad zelf gecreëerd met zijn arrest van 14 april 1993, nr. 27789, BNB 1993/201. De Hoge Raad volgt de A-G niet en besluit het lek zelf te stoppen. In de onderhavige zaak komt de Hoge Raad tot de conclusie dat het hier anders ligt dan in het geval BNB 1993/201. Daar was namelijk volgens hem geen aanwijzing dat het huwelijk slechts was aangegaan om overdrachtsbelasting te vermijden. In deze zaak overweegt hij in ro. 3.1.6.: ‘Verijdeling van overdrachtsbelasting was het enige motief voor het aangaan van het geregistreerde partnerschap.’ Op de vraag wat we hier nu in de praktijk mee moeten kunnen we dus antwoorden dat gevallen van wijziging van huwelijkse of partnerschapsvoorwaarden die reële grondslag missen, fiscaal niet (meer) met wetshistorische argumenten verdedigbaar zijn. En terecht. Het aangaan van een beperkte gemeenschap voor een zeer korte duur is dan al snel verdacht. Een belangrijke overweging van de Hoge Raad is de volgende (in 3.3.2) ‘… Aan het andersluidende oordeel van het Hof ligt kennelijk de opvatting ten grondslag dat indien kenbaar is dat constructies kunnen worden opgezet om een (vrijstellende) regeling van toepassing te laten zijn, het achterwege blijven van een wettelijke regeling ter bestrijding daarvan eraan in de weg staat dat het ontgaan van de geldende wetgeving door middel van die constructies wordt bestreden met een beroep op het leerstuk van wetsontduiking. Deze opvatting is onjuist.’ Een vingerwijzing naar diegenen die denken dat wanneer de wetgever ervoor kiest niet alle mazen te dichten, dit een vrijbrief is om daar straffeloos doorheen te glippen, met het argument ‘dan had je maar beter moeten uitkijken’. Een argument dat op veel meer terreinen opgeld doet. Die vorm van ontwijking kan dus wel degelijk met fraus legis worden bestreden. Die vrijbrief lijkt hiermee dus wel te zijn ingetrokken.

    19/03/2013 15:04

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.