Onzakelijke lening en gelieerdheid

dinsdag 9 september 2014 Almer de Beer 2368x gelezen

Een onzakelijke lening veronderstelt een zekere vorm van ‘gelieerdheid’ tussen partijen. De HR heeft zich echter nog niet uitgetalen over de reikwijdte van dit begrip. In de literatuur wordt in dat kader het antwoord wel gezocht bij fiscale rechtsfiguren zoals ‘verbonden lichaam’. Naar mijn mening zou het begrip ‘gelieerdheid’ wel eens aanzienlijk ruimer ingevuld moeten worden.

Zakelijk handelen

Volstrekt onafhankelijke partijen handelen op zakelijke basis met elkaar. In gelieerde verhoudingen bestaat echter het gevaar van onzakelijk handelen. Zo is voorstelbaar dat een moedervennootschap bereid is een lening te verstrekken aan haar dochtervennootschap tegen aanzienlijk ‘soepelere’ voorwaarden dan de voorwaarden die een derde (bijvoorbeeld een bank) zou bedingen. Het belang van zakelijk handelen is in dat geval vaak ook minder aanwezig. Via haar aandelenbelang komt het resultaat van de dochtervennootschap toch aan de moedervennootschap ten goede. Op grond van het totaalwinstprincipe wordt voor de fiscale resultaatbepaling er echter van uitgegaan dat partijen zakelijk met elkaar handelen. De gevolgen van onzakelijk handelen worden uit de fiscale resultaatbepaling geëlimineerd.

 

Gelieerdheid

Onzakelijk handelen kan zich dus voordoen in gelieerde verhoudingen. Belangrijk is te weten wat onder ‘gelieerdheid’ moet worden verstaan. Toegespitst op leningen is daarvan naar mijn oordeel sprake als de schuldeiser-schuldenaar tevens in een andere hoedanigheid tot elkaar staan. Als deze andere hoedanigheid tot gevolg heeft dat de lening tegen andere condities is afgesloten dan wanneer partijen uitsluitend als schuldeiser-schuldenaar zouden hebben gehandeld, dan is - sec vanuit de relatie schuldeiser-schuldenaar bezien - sprake van onzakelijk handelen. Of ook ‘per saldo’ sprake is van onzakelijk handelen hangt af van de andere hoedanigheid die invloed heeft gehad op de leningvoorwaarden. Onzakelijk handelen als schuldeiser kan dus bijvoorbeeld onder omstandigheden fiscaal toch zakelijk zijn, omdat het onzakelijk handelen als schuldeiser wordt verklaard door zakelijk handelen als ondernemer. Een aardig voorbeeld hiervan is rechtbank Gelderland van 12 augustus 2014, AWB 13 522. In het gegeven geval overweegt de rechtbank ‘dat de gemaakte vergelijking met een overeenkomst van geldlening niet geheel opgaat, aangezien daarbij een schuldeiser vermogen beschikbaar stelt aan een schuldenaar en niet tevens sprake is van een samenwerkingsverband met deze schuldenaar’.

 

PE-Pitstop Onzakelijke lening

Meer weten over de onzakelijke lening? Kom dan op 25 september naar Baarn. Ik leer u om de theorie van de onzakelijke lening snel en adequaat te vertalen naar uw cliëntsituaties. Zo weet u na afloop welke maatregelen u kunt treffen om zoveel mogelijk uit de val van de onzakelijke lening te blijven.

Meer informatie: PE-Pitstop Onzakelijke lening

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.