Expertise

KanPiek is gespecialiseerd in het voorkomen en voeren van procedures over fiscale problemen. Fiscale advocatuur dus en verder niets. Geen belastingadvies, maar juridische procedures in alle mogelijke varianten: fiscaalrechtelijk, bestuursrechtelijk, civielrechtelijk en strafrechtelijk, maar in essentie altijd over belastingen. Omdat het team van KanPiek alle aspecten van de fiscale advocatuur beheerst, bieden zij optimaal tegenwicht aan de geïntegreerde aanpak van fiscus en FIOD.

Artikelen

1 februari 2016

De meldingsregeling fiscale bestuurdersaansprakelijkheid in de 21e eeuw

Ferry Piek

In de jaren '80 van de vorige eeuw is de fiscale bestuurdersaansprakelijkheid als tweede anti-misbruikwet ingevoerd. Het doel van deze aansprakelijkheid was het aanpakken van evidente wanbestuurders. Desalniettemin moeten ook (of zelfs met name) niet-wanbestuurders beducht zijn voor deze vérgaande aansprakelijkheid, omdat het niet, niet tijdig of anderszins niet rechtsgeldig melden van betalingsonmacht voldoende wordt geacht voor persoonlijke aansprakelijkheid. Op grond van de meldingsregeling geldt dan namelijk het uiterst moeilijk weerlegbare bewijsvermoeden dat sprake is van verwijtbaar kennelijk onbehoorlijk bestuur.

> Lees verder 

 

2 oktober 2015

Verticaal toezicht anno 2015: de adviseur in de spotlight

Arthur Kan

In de strijd tegen belastingontduiking, belastingfraude en schadelijke belastingcompetitie volgen de (voorgestelde) toezichtmaatregelen elkaar in indrukwekkend tempo op. Denk aan de automatische uitwisseling van bankgegevens en rulings, de implementatie van de ‘Common Reporting Standard’ en de documentatieverplichting voor multinationale ondernemingen. Door deze mondiale ontwikkelingen beschikt de Belastingdienst over een toenemende hoeveelheid aan controle-informatie. Dit stelt de inspecteur steeds beter in staat om gericht bepaalde elementen van een aangifte te controleren. Hiermee hangt samen dat de inspecteur zich vaker tot de betrokken belastingadviseur wendt om opheldering te verkrijgen. Dit roept in de praktijk een aantal vragen op.

> Lees verder

 

Meer artikelen:

 

Contactgegevens


Keizersgracht 62 - 64
1015 CS Amsterdam

www.kanpiek.nl
 
Tel: 020 520 79 80
Fax: 020 520 79 48

 

> Contactformulier

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.