Overgangsrecht werkkostenregeling verlengd?

dinsdag 12 februari 2013 Rien Vink 952x gelezen

Op 27 februari 2013 staat een overleg gepland van de vaste Kamercommissie Financiën. Op de agenda staat onder andere de evaluatie van de werkkostenregeling. Dit agendapunt was al geagendeerd voor 30 januari jl., maar werd door geschoven. Het gerucht gaat dat staatssecretaris Weekers gaat voorstellen het overgangsrecht met een of twee jaar te verlengen om de tijd te hebben nog enkele aanpassingen te kunnen uitwerken. Die aanpassingen zouden er toe moeten leiden dat het beoogde doel, vereenvoudiging, dichterbij komt.

De werkkostenregeling is met ingang van 2011 ingegaan. Deze wet vervangt het oude systeem van vrije vergoedingen en verstrekkingen. Het oude systeem kende 29 regels. Het nieuwe systeem zou eenvoudiger moeten zijn en voor administratieve lastenverlichting moeten zorgen. Bedrijven mogen tot 2014 kiezen over al dan niet overstappen naar het nieuwe systeem. In de praktijk is gebleken dat het nieuwe systeem vragen opriep respectievelijk knelpunten opleverde. De staatssecretaris heeft getracht die onduidelijkheden en die knelpunten weg te nemen door verruimingen. Ook de Belastingdienst heeft de onduidelijkheden en knelpunten willen wegnemen door bepaalde zaken te accepteren. Al en met al leidde dat er toe dat er niet alleen meer regels zijn gekomen, maar dat er ook regels zijn gekomen die niet in overeenstemming zijn met de wettekst. Een laatste telling leverde op dat de werkkostenregeling nu 39 regels kent voor vergoedingen en verstrekkingen. Aanzienlijk meer dan in het oude systeem dus.

 

Door het nieuwe systeem moeten er ook in de administratie enige aanpassingen worden gepleegd. Afhankelijk van het aantal arbeidsvoorwaarden en de grootte van het bedrijf zijn die aanpassingen ingrijpend.

 

Het is niet duidelijk hoeveel bedrijven er nu al de werkkostenregeling toepassen. Aannemelijk is dat het aantal overstappers rond de 20% ligt. Er zijn in Nederland zo’n 760.000 inhoudingsplichtigen. Dus er zijn zo’n 152.000 inhoudingsplichtigen actief met de werkkostenregeling. Deze bedrijven hebben voordeel van de nieuwe regeling (bijvoorbeeld: het kerstpakket is niet belast tegen 20% eindheffing, maar valt vrij in de zogenoemde forfaitaire ruimte).

 

Uit de praktijk, maar ook uit de evaluatie die in oktober 2012 is gepubliceerd, is gebleken dat veel bedrijven de beslissing inzake de overstap naar de werkkostenregeling voor zich uitschuiven. Veel bedrijven hebben zich er nog niet in verdiept.

 

Stel dat het inderdaad zo is dat de staatssecretaris zou besluiten om de overgangstermijn met 1 of 2 jaren te verlengen. Laten we aannemen dat de verplichte invoer van de werkkostenregeling dan per 2016 zal plaats vinden, moeten we dan blij zijn?

 

De belofte over de aanpassingen is positief. Maar waarom hebben we twee jaren nodig om die aanpassingen te realiseren? Waarom kunnen die aanpassingen niet per 2014 al plaatsvinden? Komt dat omdat de staatssecretaris nog niet weet welke aanpassingen noodzakelijk zijn? De afgelopen jaren hebben verschillende partijen en auteurs (waaronder ikzelf) regelmatig aangegeven welke problemen er zijn. Het is toch allang bekend waar de problemen zitten. Is, als het gerucht waar is, uitstel niet een brevet van onvermogen? Eerst doordat er een wet is ingevoerd die niet voldoende functioneert en vervolgens omdat er nog twee jaren nodig zijn om te bedenken hoe het op te lossen? Of is dat juist zorgvuldig?

 

Bedrijven die in deze crisistijd andere zorgen aan hun hoofd hebben en de beslissing inzake de overstap voor zich uit hebben geschoven, zullen blij zijn met uitstel. Maar wat ze niet beseffen is dat zij mogelijk profijt van de overgang zouden kunnen hebben. Bedrijven die hebben ontdekt geen baat te hebben bij de overstap naar de werkkostenregeling, zullen ook blij zijn. Bedrijven die al maatregelen hebben genomen om de overstap per 2014 te realiseren, zullen zich bekocht voelen. Aanpassingen zijn noodzakelijk, dat leidt geen twijfel. Maar om daar twee jaren voor uit te trekken, dat lijkt echt teveel van het goede.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.