PE-Pitstop Aansprakelijkheid van de adviseur

maandag 7 januari 2019 55x gelezen

De belastingadviseur staat al langer in de schijnwerpers en komt daarnaast steeds vaker in het vizier van toezichthouders. Bekend is dat de mogelijkheden van de inspecteur om aan een belastingadviseur een boete op te leggen de afgelopen jaren aanzienlijk zijn uitgebreid.

Datum

12 juni 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

Ook op het gebied van de naleving van de Wwft mag de belastingadviseur zich verheugen in een toenemende belastingstelling. Hieraan kan worden toegevoegd dat de belastingadviseur ook langs civiele weg met claims kan worden geconfronteerd. Hierbij gaat het niet alleen om ontevreden cliënten die schadevergoeding vorderen vanwege wanprestatie. Ook de Belastingdienst maakt in voorkomend geval gebruik van zijn civiele bevoegdheden om niet-betaalde belastingschulden op derden te verhalen.

Deze ontwikkelingen roepen een aantal vragen op. Want zijn het alleen de rotte appels die eruit worden gepikt of moet ook de bonafide belastingadviseur zich zorgen maken? In welke gevallen kan de belastingadviseur aansprakelijk worden gesteld? En hoe kan de belastingadviseur zich hiertegen wapenen? In deze cursus krijgt u antwoord op deze vragen. De nadruk ligt hierbij op het geven van concrete handvatten ter voorkoming van ‘ongelukken’. De onderwerpen zullen aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden toegelicht.

 

Leerdoelen

  • Cliëntenonderzoek
  • Melden ongebruikelijke transacties
  • Reikwijdte zorgplicht belastingadviseur
  • Onderscheid belastingontwijking en belastingontduiking
  • Actualiteiten fiscaal boete- en strafrecht

 

Praktische informatie

Woensdag 12 juni 2019
15.30 uur - 18.45 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Prijs: €295
Docent: mr. Arthur Kan
 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.