PE-Pitstop Fiscaal agrarische actualiteiten

vrijdag 12 juli 2019 98x gelezen

In de agrarische sector hebben in de afgelopen 10 jaar de verschillende ontwikkelingen zich snel opgevolgd. In deze periode heeft de herwaardering in verband met een mogelijke afschaffing van de landbouwvrijstelling een belangrijk stempel gedrukt op de fiscaal-agrarische rechtspraak.

Datum

4 november 2019

Locatie

Boerinn - Kamerik

Organisatie

Sdu Licent Academy

Verder zijn er op het gebied van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit in de erf- en schenkbelasting (BOF) diverse ontwikkelingen geweest. De vrijstelling zelf is aangepast waardoor er in praktijk actief geadviseerd en geanticipeerd wordt om deze vrijstelling te kunnen gebruiken. Dit vindt onder andere plaats door het vormen van samenwerkingen tussen enerzijds schenkers/erflaters en begunstigden/erven anderzijds.

In de PE-Pitstop wordt ook gekeken naar de fiscale gevolgen van de meerwaardeclausule die bij bedrijfsopvolgingen vaak overeengekomen wordt. Daarnaast is de afgelopen jaren er een toenemende vraag zichtbaar naar landbouwgrond in verband met de energietransitite. Vooral zonneweides zijn (regionaal) bezig met een opmars wat leidt tot diverse vragen op het gebied van etikettering, verplichte (gedeeltelijke) staking en de toepassing van de landbouwvrijstelling. Tot slot worden de (on) mogelijkheden besproken van hybride structuren in verband met toenemende belastingdruk vanwege hoge winsten.

 

Praktische informatie

Docent: drs. Petrus Zijlstra

Maandag 4 november 2019

15.30 uur - 18.45 uur
Boerinn - Kamerik

€ 295

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.