PE-Pitstop Fiscaal strafrecht

dinsdag 30 oktober 2018 108x gelezen

Het fiscale strafrecht is continu in beweging. Zo worden de normen voor medeplegen en medeplichtigheid van de adviseur bij strafbaar handelen van de belastingplichtige, steeds opnieuw geijkt door de strafrechter. Ook op andere gebieden is voortdurend beweging. Te noemen zijn: het pleitbare standpunt, de fiscale delicten en de commune delicten die daarmee gepaard kunnen gaan (witwassen en valsheid in geschrifte).

Datum

11 juni 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

Binnen het fiscale boete- en strafrecht worden de normen voor medeplegen en medeplichtigheid van de adviseur bij strafbaar handelen van de belastingplichtige, steeds opnieuw geijkt door de straf- en bestuursrechter. Met de opkomst van de medeplegersboete is kennis daarvan voor de dagelijkse praktijk onontbeerlijk. Datzelfde geldt voor de normen inzake de strafbaarheid van de rechtspersoon en het feitelijk leidinggeven aan strafbare gedragingen. Kan bijvoorbeeld het kantoor of het kantoormanagement een verwijt worden gemaakt voor strafbare gedragingen van medewerkers of cliënten?
Ook op andere gebieden is voortdurend beweging. Te noemen zijn: het pleitbare standpunt, de fiscale delicten en de commune delicten die daarmee gepaard kunnen gaan (witwassen en valsheid in geschrifte).
Kapstok van deze cursus vormt de handleiding FIOD-doorzoeking die u ontvangt. Het zwaartepunt tijdens de cursus ligt bij de behandeling van de gang van zaken tijdens een verhoor en doorzoeking en verschillende casus waarin adviseurs zijn vervolgd voor betrokkenheid bij fraude. In deze op praktijksituaties geënte cursus wordt ook uw algemene kennis van het fiscale strafrecht opgefrist. Bijvoorbeeld: wat is de reikwijdte van de specifieke opsporingsbevoegdheden van de FIOD? Wat zijn mijn rechten of plichten als getuige of verdachte? Welke straffen worden opgelegd (bijv. beroepsverbod) en wanneer wordt een strafbeschikking opgelegd?

 

Leerdoel
Na afloop van de cursus beschikt u over een goed begrip van de fiscale delicten en het fiscale strafrecht. Bovendien kent u uw rechten als getuige of verdachte en heeft u zich een algemeen begrip gevormd van wanneer uw strafrechtelijke aansprakelijkheid in beeld kan komen.

Tool
Tijdens de cursus wordt met een handleiding FIOD-doorzoeking gewerkt.

 

Docent

mr. Peer Caljé

 

Praktische informatie

Datum: dinsdag 11 juni 2019

Tijd: 15.30 - 18.45 uur 
Locatie: Landgoed Groot Kievitsdal Baarn 
Prijs: € 295 

 

> Meer informatie en aanmelden

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2018 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.