PE-Pitstop Lucratieve belangen en participatieregelingen

donderdag 31 oktober 2019 69x gelezen

Waar Nederland buiten de winstsfeer en het aanmerkelijke belang geen vermogenswinst belastte, is dat met de invoering van de lucratief belang heffing veranderd. Lucratieve belangen zijn participaties in het vermogen van ondernemingen waarbij die participatie mede beoogd aan die onderneming geleverde werkzaamheden te belonen. Deze heffing is ingevoerd in een tijd dat managers van durfkapitalisten door middel van het ‘mee-investeren’, grote, toentertijd belastingvrije vermogenswinsten konden boeken in betrekkelijk korte tijd op hun participaties en met zeer beperkte financiële risico’s. Om dit tegen te gaan is de lucratief belang heffing ingevoerd. Die heeft dan ook kenmerken van een anti-misbruik bepaling en kan op onverwachte momenten toepasselijk blijken te zijn.

Datum

23 maart 2020

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

  • weet u wanneer een participatie een lucratief belang kan vormen;
  • kunt u verschillende soorten van participaties herkennen en duiden;
  • begrijpt uw welke fiscale risico’s (en kansen) aan een lucratief belang verbonden zijn; en
  • bent u beter in staat uw klanten en collega’s hierin te begeleiden.

 

Onderwerpen

  • Algemene introductie lucratief belang
  • Werknemersparticipaties en raakvlakken met lucratieve belangen
  • Internationale heffingsaspecten
  • Planningsmogelijkheden en aandachtspunten

 

Praktische informatie

Maandag 23 maart 2020

15.30 uur - 18.45 uur

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 295

Docent: Peter Bos

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.