PE-Pitstop Mandatory Disclosure-richtlijn

vrijdag 12 juli 2019 45x gelezen

Sinds juni vorig jaar is de Mandatory Disclosure-richtlijn in werking getreden. Op grond van deze richtlijn zijn intermediairs zoals belastingadviseurs, advocaten en notarissen verplicht om potentieel fiscaal agressieve belastingstructuren te melden bij de Belastingdienst.

Datum

10 oktober 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

De term ‘potentieel fiscaal agressieve belastingstructuur’ moet ruim worden opgevat, zodat veel structuren onder de richtlijn zullen vallen! Melding dient plaats te vinden binnen dertig dagen nadat de constructie gereed of beschikbaar is voor implementatie. Vervelend addertje onder het gras: de eerste rapportagedatum is 31 augustus 2020, maar adviseurs moeten al vanaf 25 juni 2018 bijhouden welke adviezen voor rapportage in aanmerking komen!

Op 19 december 2018 heeft het Ministerie van Financiën een conceptwettekst voor implementatie van de richtlijn gepubliceerd ter internetconsultatie. Uit de begeleidende stukken blijkt dat intermediairs geen beroep kunnen doen op het informele verschoningsrecht om onder de meldingsplicht uit te komen. Ook is hierin te lezen dat de maximale bestuurlijke boete bij niet-nakoming € 830.000 bedraagt.

Reden genoeg om verder in te zoomen op de reikwijdte van de richtlijn en de mogelijke gevolgen voor de adviseurs. Wat en wanneer moet gemeld worden? Wat betekent dit voor de cliënt? Welke impact heeft dit op de advisering van dga’s/vermogende particulieren?

 

 

Praktische informatie

Donderdag 10 oktober 2019

15:30 uur - 18:45 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 295

Docent: drs. Mark Nieuweboer

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.