PE-Pitstop Turboliquidatie

dinsdag 5 februari 2019 59x gelezen

Sinds 1994 bestaat in Nederland de mogelijkheid om rechtspersonen via turboliquidatie te ontbinden en als het ware te laten verdwijnen. De laatste jaren wint het fenomeen van de turboliquidatie aan populariteit: het overgrote merendeel van de BV’s en stichtingen verdwijnen via deze snelle ontbindingsmogelijkheid.

Datum

4 april 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

Wanneer een B.V. ten tijde van het ontbindingsbesluit geen baten meer heeft, kan de turboliquidatie worden toegepast, ongeacht of er nog schulden openstaan. De turboliquidatie lijkt een aantrekkelijke ontbindingsmogelijkheid, maar in de praktijk blijken hier meerdere haken en ogen aan te kleven. Bovendien biedt de turboliquidatie gelegenheid tot fraude. Fraudeurs hoeven er slechts voor te zorgen dat er ten tijde van ontbinding geen baten, maar slechts schulden bestaan, en kunnen vervolgens met de Noorderzon verdwijnen. Een faillissement, met benoeming van een curator die onderzoek doet naar eventuele paulianeuze rechtshandelingen en mogelijkheden in het kader van bestuurdersaansprakelijkheid, wordt voorkomen. De incentive om een faillissement te voorkomen en te kiezen voor turboliquidatie ligt bovendien in de nieuwe wetgeving op het gebied van bestrijding van faillissementsfraude. Denk bijvoorbeeld aan de ‘nieuwe’ mogelijkheid om ‘frauduleuze bestuurders’ een civielrechtelijk bestuursverbod op te leggen, hetgeen slechts kan in faillissement. Dat het huidige systeem, waarin rechtspersonen met slechts schulden ‘zomaar’ kunnen verdwijnen, misbruik mogelijk maakt, wordt inmiddels erkend in de lagere rechtspraak. Ook in de media wordt de afgelopen jaren aandacht besteed aan het fenomeen van de turboliquidatie en fraude in dit kader. Terwijl het aantal uitgesproken faillissementen van rechtspersonen steeds verder daalt, stijgt het aantal toegepaste turboliquidaties. Het lijkt erop dat fraudeurs vanwege de toenemende aandacht op faillissementsfraude, alsmede de door de Hoge Raad geboden incentive om te turboliquideren wanneer er slechts schulden bestaan, hun heil hebben gevonden in art. 2:19 lid 4 BW.

 

In deze cursus wordt stilgestaan bij het fenomeen van de turboliquidatie, de rol van de turboliquidatie in de praktijk en de gevaren ervan. In dat kader wordt stilgestaan bij de positie van de onbetaald gebleven schuldeisers na turboliquidatie, alsmede de positie van het bestuur en de aansprakelijkheidsrisico’s. Tijdens de cursus wordt een uitstap gemaakt naar het faillissementsrecht, met name de nieuwe regelgeving op het gebied van fraudebestrijding 

 

Praktische informatie:

Donderdag 4 april 2019
15.30 uur - 18.45 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 295

Docent: dr. Samantha Renssen 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.