Beroepsuitoefening en Klantrelatie

In deze PE-Pitstop gaan de deelnemers onder leiding van de docenten in op de wettelijke en andere voorschriften die worden gesteld aan de beroepsuitoefening van u als belastingadviseur aan de hand van het uitgereikte beoordelingskader. De cursus is gericht op belastingadviseurs met een generale samenstel-, aangifte- en adviespraktijk.

 

Onno Clous heeft een (fiscaal-)juridische invalshoek en gaat in op het wettelijk kader van de beroepsuitoefening van de belastingadviseur, in de relatie met zijn klant.
Handvatten voor het professionele handelen kunnen worden gevonden in de (fiscaal-)juridische afspraken en kaders uit de overeenkomst van opdracht, de wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), het formele belastingrecht, het strafrecht en de beroepsreglementering van de beroepsorganisaties RB en de NOB.

 

Na afloop heeft u antwoord op de volgende vragen:
• Tot hoe ver reikt uw zorgplicht?
• Wanneer bent u aansprakelijk?
• Wat is het belang van een opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden?
• Wat doet u als de fiscus een fout maakt in het voordeel van uw klant?
• Wat te doen als de klant u onvolledig informeert?
• Welke informatie geeft u de fiscus wel en welke niet?
• Hoe stelt u zich op bij beëindiging van de klantrelatie?

 

In het tweede deel maakt u kennis met de relationele en vooral psychologische aspecten in de verhouding adviseur – klant. In elke relatie wordt inhoudelijk gecommuniceerd, maar vooral ook op relationeel (betrekkings)niveau. Ook de samenwerking met een klant en het geven van feedback komen aan de orde. Norbert Overvelde neemt u mee in de achtergronden van onze communicatie en hoe macht en onmacht doorwerken in de relatie met klanten. 

 

Na afloop heeft u meer geleerd over:
• Hoe communicatie werkt als het niet over de inhoud gaat
• Hoe u zelf effectief kunt blijven in professionele relaties
• Herkent u sneller wanneer er spelletjes worden gespeeld
• Weet u hoe subtiel macht en onmacht werkt in relaties

Programma

  • Wettelijke en andere voorschriften voor de beroepsuitoefening
  • Communicatie met de klant vanuit de overeenkomst van opdracht en algemene voorwaarden: zorgplicht, aansprakelijkheid, geheimhouding en vertrouwelijkheid, verplichtingen van de klant
  • Vergunningen (Wta, Wft, Wtt)
  • Formeel belastingrecht en algemeen bestuursrecht: administratie-, informatie- en aangifteplicht
  • Psychologische aspecten van de klantrelatie

 

Tool

Tijdens de bijeenkomst wordt gewerkt met een juridisch beoordelingskader dat gebruikt kan worden voor veel voorkomende professionele afwegingen. In het beoordelingskader wordt ingegaan op:

• De overeenkomst van opdracht, algemene voorwaarden
• Beroepsreglementering van belastingadviseurs
• Tuchtrecht
• Wwft en Wft

Certificering

 RB: 1,5 punt fiscaal, 1,5 punt algemeen

 

 NOAB: in aanvraag

Docenten

mr. O. Clous
Fiscaal juridisch adviseur

 

N. Overvelde
Coach en opleider 3DMens

Overige informatie

Donderdag 10 oktober 2013
15.30 - 18.45 uur
Restaurant Groot Kievitsdal Baarn

Prijs € 200 (inclusief catering en exclusief btw)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Marlies Doeven: (070) 319 8910 of doeven@licentacademy.com

 

 

Donderdag 10 oktober 2013
15.30 - 18.45 uur
Restaurant Groot Kievitsdal Baarn

Prijs € 250 (inclusief catering en exclusief btw) 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met drs. Marlies Doeven: (070) 319 8910 of doeven@licentacademy.com

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.