Privacy op de werkvloer

maandag 18 april 2016 Lieke van den Eijnden 632x gelezen

Privacy, en de inbreuk hierop, is aan de orde van de dag. De kortingspas bij een supermarkt, het ‘googelen’ van sollicitanten of een persoonlijke online blog: er is sprake van verwerking van persoonsgegevens.

Dat het een hot topic is, blijkt voorts uit de verplichting om sinds 1 januari 2016 datalekken te melden. Dit houdt in dat een bedrijf direct een melding moet doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens zodra er een sprake is van een datalek. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een kwijtgeraakte USB-stick met persoonsgegevens of een gestolen laptop. Op Europees gebied is recentelijk de Europese Privacy verordening aangenomen die onze Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaat vervangen. Onder andere het (voor bepaalde bedrijven) verplicht invoeren van een Data Protection officer, de invoering van het ‘recht om vergeten te worden’ en hogere boetes bij schending, vloeien hier uit voort.

 

Smoelenboek

Op de verwerking van persoonsgegevens is (vooralsnog) de Wbp van toepassing. Bij persoonsgegevens gaat het om gegevens die tot een individu herleidbaar zijn. Duidelijke voorbeelden zijn de NAW-gegevens, maar ook het smoelenboek binnen een bedrijf of de foto op de personeelsbadge, vallen onder de Wbp. Gegevensverwerking speelt natuurlijk ook op de werkvloer een grote rol en ondanks dat dit niet expliciet in de wet staat, volgt uit de jurisprudentie dat het recht op privacy ook op de werkvloer bestaat. Dit betekent dus dat een werkgever zijn werknemers niet non-stop mag controleren of ongevraagd, zonder reden, de e-mail van zijn werknemers mag bekijken. Een werkgever dient een zwaarwegend belang te hebben, waar het privacybelang van de werknemer voor dient te wijken.

 

Mediamarkt

Een voorbeeld van hoe het niet moet betreft de Mediamarkt (Advies AP 21 november 2013). De camera’s die ophangen voor de veiligheid en de preventie tegen diefstal, worden gebruikt om werknemers op hun functioneren aan te spreken. Dit mag niet. Gegevens mogen alleen worden gebruikt voor doeleinden waarvoor ze zijn verzameld, in dit geval dus voor de veiligheid. Daarnaast werden door de Mediamarkt zogenoemde ‘mystery-shoppers’ ingezet, die de werknemers heimelijk filmden. In een collectief functioneringsgesprek in een bioscoop werden de werknemers geconfronteerd met deze beelden. De trainingsdoeleinden waarmee de Mediamarkt zich probeerde te verweren, vormde geen rechtvaardiging voor een dergelijk grote privacyschending.

 

Natuurlijk zijn er tal van andere voorbeelden te bedenken. Hoe zit het met een track and changes systeem in de auto’s van mijn werknemers? Mag ik werknemers verbieden om uitlatingen op Social Media te doen? Privacy is overal.

 

Meer weten? Kom naar de PE-Pitstop Privacy op de werkvloer op 31 mei 2016.

> Meer informatie en aanmelden

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.