Salary split

donderdag 3 maart 2016 Gerjo Berentschot 6547x gelezen

Als een werknemer of bestuurder in twee of meer landen werkzaam is, kan het salaris belast worden in meerdere landen. In dat geval is sprake van een zogenaamde salary split. Vanwege verschillende progressieve tariefstructuren en belastingvrije sommen levert een salary split vaak een aanzienlijk belastingvoordeel op. Soms ontstaat een salary split vanzelf, in andere gevallen wordt deze bewust gepland vanwege het fiscale voordeel. In dit artikel ga ik nader in op de relevante aspecten van een salary split.

Hoe werkt het?

Als werknemer moet je fysiek in twee landen werken om in aanmerking te komen voor een salary split. Het land waar fysiek wordt gewerkt mag heffen over het salaris, mits:

  • de werknemer langer dan 183 dagen per jaar in de werkstaat aanwezig is; of
  • het salaris wordt betaald of gedragen door de werkgever in de werkstaat; of
  • de beloning ten laste komt van een vaste inrichting in de werkstaat.

 

Op basis van het bovenstaande komt het bij grensoverschrijdende arbeid regelmatig voor dat twee landen het heffingsrecht hebben over het salaris. Vanwege progressieve belastingtarieven en belastingvrije sommen pakt de verdeling van deze heffingsbevoegdheid vaak erg gunstig uit. Graag laat ik dat zien aan de hand van het volgende voorbeeld.

 

Voorbeeld
Hans is in dienstbetrekking bij de Nijmeegse vestiging van een internationaal concern. Hij werkt 2 dagen in de week bij de Duitse zustermaatschappij in Kleve (DUI). Hans heeft een arbeidsovereenkomst met de Nijmeegse concernvennootschap en zijn jaarsalaris bedraagt € 100.000. De Nijmeegse werkgever belast 40% van de salariskosten door naar de Duitse zustervennootschap in Kleve.

 

Het heffingsrecht over het salaris voor de werkzaamheden in Kleve is toegewezen aan Duitsland (Hans is weliswaar minder dan 183 dagen in Duitsland maar de salariskosten worden gedragen door de Duitse vennootschap).

 

In Nederland wordt belasting geheven over het wereldinkomen van € 100.000. De hierover verschuldigde belasting bedraagt ongeveer € 40.000. Hans krijgt een “vrijstelling” voor het salaris waarvan het heffingsrecht is toegewezen aan Duitsland. Deze vrijstelling wordt verleend tegen het gemiddelde tarief en bedraagt € 16.000 (40/100 * € 40.000).

 

Vanwege het progressieve tarief en een belastingvrije voet hoeft Hans in Duitsland maar € 9.000 aan belasting te betalen. Er wordt dus € 16.000 vrijgesteld, terwijl Hans in Duitsland slechts € 9.000 hoeft te betalen. De salary split geeft in dit geval dus een netto voordeel van € 7.000 per jaar.[1]

 

Bestuurder(s) 

De meeste belastingverdragen bevatten een aparte bepaling over bestuurders- en commissarisbeloningen en wijzen de belastingheffing over de beloning toe aan het land waarin de vennootschap waarvan zij bestuurder of commissaris zijn, is gevestigd. Hierbij is dus niet vereist dat de werkzaamheden fysiek in het buitenland worden verricht. Dit maakt een salary split voor bestuurders makkelijker te plannen.

 

In tegenstelling tot het oude verdrag bevat het per 1 januari 2016 in werking getreden belastingverdrag tussen Nederland en Duitsland ook een aparte bestuurdersbepaling.  Hierdoor ontstaat sinds 1 januari 2016 sneller een salary split voor bestuurders die in beide landen actief zijn. Uiteraard dient de verdeling van het salaris tussen beide landen aan te sluiten bij de realiteit. In de praktijk ontstaat daar nogal eens discussie over.

 

Hoe te realiseren?

Voor een salary split moeten de heffingsrechten over het inkomen van de werknemer of bestuurder aan meerdere landen zijn toegewezen. Veelal ontstaat een salary split in materiële zin omdat een werknemer simpelweg meer dan 183 dagen in het buitenland werkzaam is. In andere situaties kan een salary split worden gepland door de salariskosten individueel door te belasten naar een buitenlandse (concern)vennootschap. In dat geval is het raadzaam om de door te belasten salariskosten deugdelijk te onderbouwen, vast te leggen en desgewenst af te stemmen met de Belastingdienst.

 

In tegenstelling tot een materiële salary split kan een salary split ook worden geformaliseerd via een tweede arbeidsovereenkomst met de buitenlandse (concern)vennootschap.

 

Bijkomende gevolgen

Een salary split heeft meerdere gevolgen dan alleen een verdeling van belastingheffing over het salaris. Een salary split kan ook gevolgen hebben op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrecht en pensioenopbouw. Bij het opzetten van een salary split mogen deze aspecten zeker niet onderbelicht blijven. Ten slotte leidt een salary split tot extra administratieve lasten en eenmalige kosten bij het opzetten.

 

Afsluitend

Bij grensoverschrijdende arbeid kan een salary split ontstaan of mogelijk zelfs worden gecreëerd. Dit leidt vaak tot een aanzienlijke belastingbesparing. Met name voor bestuurders en commissarissen is een salary split vaak eenvoudig te plannen. De verdeling van het salaris tussen de verschillende landen dient overigens wel aan te sluiten bij de realiteit. Ten slotte dient bij (het opzetten van) een salary split goed te worden gekeken naar de gevolgen op het gebied van sociale zekerheid, arbeidsrecht en pensioenopbouw.


[1] Let op! Genoemde bedragen zijn indicatief en kunnen in werkelijkheid afwijken.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.