Toolkit Auto van de zaak 2019

222x gelezen

Welke fiscale consequenties heeft de aanschaf van een auto voor zakelijke doeleinden? En wanneer kan een ondernemer beter een auto via de zaak aanschaffen en wanneer is het verstandiger om privé een auto te kopen? De Toolkit Auto van de zaak geeft antwoord op deze vragen en biedt u verschillende hulpmiddelen waarmee u uw cliënt kan bijstaan bij fiscale vraagstukken rondom een auto van de zaak. De tools kunt u eveneens gebruiken om de vele fiscale valkuilen rond de zakelijke auto te omzeilen.

Onderwerpen

Cliëntenteksten (2 blz.) en infomemoranda voor relatiemarketing (3 blz.)
De toolkit bevat afzonderlijke cliëntentekst voor de IB-ondernemer respectievelijk de directeur-grootaandeelhouder. U kunt deze teksten gebruiken voor uw relatiemarketing. In de informatiememoranda komen enkele belangrijke punten naar voren waaraan uw cliënt aandacht moet besteden als hij overweegt in privé of via zijn bedrijf een auto aan te schaffen. Deze memoranda dienen als stimulatie voor uw cliënt om u te verzoeken om een nader adviesgesprek.

Aandachtspunten auto van de zaak (pdf, 5 blz.)
De aankoop, het zakelijk gebruik, het privégebruik en de verkoop of andere vorm van vervreemding van de auto kunnen allemaal fiscale gevolgen hebben. Let daarom op de 16 aandachtspunten in deze tool, zodat u uw cliënt tijdig kunt waarschuwen om in actie te komen.

Checklist adviesgesprek vermogensetikettering auto
Deze checklist bevat 19 belangrijke controlepunten om aan uw cliënt te stellen of voor te leggen in het gesprek met uw cliënt over de vermogensetikettering met betrekking tot de auto. Deze controlepunten verschaffen u een volledig inzicht in de advieskansen bij uw cliënt. De uitgebreide toelichting bij elk punt helpt u als adviseur te begrijpen waarom de diverse vragen en aandachtspunten naar voren komen en geeft u concrete ideeën voor nadere advisering per onderwerp.

Stroomschema’s kwalificatie personen- of bestelauto (Excel en online tool)
Wanneer een auto kwalificeert als een bestelauto, heeft dit diverse fiscale gevolgen. Zo kan een investering in een bestelauto recht geven op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek. Deze tool bevat een totaalschema om de kwalificatie vast te stellen. Wilt u liever met uw cliënt de stappen doorlopen, gebruik dan de online tool.

Rekentools voor berekening onttrekking/ bijtelling (Excelbestanden)
Als uw cliënt op jaarbasis met de auto van de zaak meer dan 500 privékilometers rijdt, zal een winst- of looncorrectie moeten plaatsvinden. Het is dan het beste om de correctie op het juiste bedrag te stellen, om het risico op boetes te voorkomen. De hoogte van de onttrekking of bijtelling moet u bovendien meewegen bij uw advies over de vermogensetikettering. Dit kunt u doen met de volgende tools:

  • Tool berekening bijtelling auto.
  • Schema en tabellen overgangsrecht bijtelling 2018.

Als de CO2-uitstoot nihil bedraagt, is de bijtelling in beginsel 18% lager (percentage 2018). In voorgaande jaren golden vaak andere percentages en andere verminderingen van de bijtelling. Aan de hand van dit schema kunt u nagaan of u en zo ja welke vermindering u op basis van overgangsrecht mag toepassen.

Handleiding btw-correctie vanwege privégebruik auto van de zaak (2 blz.)
Als men de auto van de zaak ook gebruikt voor privédoeleinden (inclusief woon-werkverkeer) , moet een btw-correctie plaatsvinden. Aan de hand van dit overzicht bepaalt u welke correctie moet plaatsvinden, zodat u geen foute btw-aangifte indient. Tevens helpt deze tool bij het berekenen van de autokosten in- en exclusief btw.

Rekentools voor vermogensetikettering (Excel-bestanden)
Met de volgende tools kunt u uitrekenen welke keus voor de vermogensetikettering het beste uitpakt voor uw cliënt:

  • Auto op de zaak of van de ondernemer in privé.
  • Auto van B.V. of van dga 2018.

Model gebruiksovereenkomsten (2 tot 4 blz.)
Als uw dga-cliënt als werknemer over een auto van de zaak beschikt, kan zijn B.V. een gebruiksovereenkomst opstellen:

  • Modelovereenkomst terbeschikkingstelling personenauto
  • Modelovereenkomst terbeschikkingstelling bestelauto

E-kilometerregistratie (Excel-bestand)
Om correctie in de inkomsten- of loonbelasting vanwege het privégebruik van de auto van de zaak te voorkomen, kan uw cliënt deze kilometerregistratie gebruiken om bij te houden hoeveel privékilometers hij rijdt.

Praktijkpocket ‘De auto, zakelijk en privé’ (pdf, 135 blz.)
Deze praktijkpocket biedt achtergrondinformatie over de fiscale ins en outs omtrent het gebruik van een auto voor bedrijfsdoeleinden. Met behulp van de uitleg, tips en adviezen kunt u een extra verdiepingsslag maken en zo de meest voorkomende vragen over dit onderwerp beantwoorden.

Digitale wettenbundel Auto
Deze bundel biedt een compleet overzicht van (en links naar) wetten, regelingen, formulieren en rechtsspraak die u zult gebruiken bij advisering over de auto.

 

De Toolkit Auto van de zaak biedt u een schat aan praktische informatie en bespaart u tijd. U kunt direct aan de slag en de aandacht richten op uw cliënt. De investering van € 295 zult u snel terugverdienen.

 

De Toolkit Auto van de zaak staat onder de redactie van drs. R.A.W.P. Latour (fiscalist bij Sdu) en bevat bijdragen van mr. H. Elbert (zelfstandig fiscaal jurist bij elbertfiscaal.nl en gespecialiseerd in autobelastingen).

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.