Traps and Tricks verliesneming op buitenlandse activiteiten

donderdag 2 april 2015 Heiko Lohuis 477x gelezen

Buitenlandse activiteiten van vennootschapsbelastingplichtigen werden tot 1 januari 2012 vaak opgestart als vaste inrichting. De reden was dat aanloopverliezen van die buitenlandse activiteiten dan meteen ten laste van de binnenlandse winst konden worden gebracht. Het opstarten van activiteiten in de vorm van een buitenlandse deelneming had een duidelijk nadeel: verliezen zijn slechts aftrekbaar bij liquidatie van die deelneming, mogelijkerwijs pas jaren later en alleen als aan strenge voorwaarden is voldaan.

Dit verschil is door de invoering van de objectvrijstelling voor buitenlandse winsten veel kleiner geworden. Ook verliezen van vaste inrichtingen zijn niet meteen aftrekbaar, maar pas bij staking van de activiteiten in het desbetreffende land. Ook dit is mogelijkerwijs pas jaren later en ook bij deze stakingsverliesregeling moet aan vele strenge voorwaarden worden voldaan. Dit geldt niet alleen voor belastingplichtigen die grootschalige ondernemingsactiviteiten in het buitenland opstarten, maar ook voor bijvoorbeeld een enkele investering in buitenlands vastgoed.

Toch blijven er verschillen bestaan. De voorwaarden van de stakingsverliesregeling wijken namelijk af van de voorwaarden van de liquidatieverliesregeling. Een voorbeeld dat vaak speelt: als je verlieslatende activiteiten staakt in het buitenland, kan je een verlies in aanmerking nemen mits niet binnen drie jaren na die staking nieuwe activiteiten worden opgestart in het land. Dan moet je het verlies namelijk terugnemen. Dan wordt verondersteld dat je het geleden verlies in het buitenland nog kan verrekenen met buitenlandse nieuwe winsten. Of dit daadwerkelijk het geval is, is echter nog maar de vraag. Na een liquidatie van een verlieslatende deelneming is het opstarten van nieuwe activiteiten volstrekt onschadelijk. Zo zijn er nog veel meer traps om rekening mee te houden in beide regelingen.

Ook biedt de nieuwe stakingsverliesregeling echter planningsmogelijkheden. Zo ontbreekt in de stakingsverliesregeling, anders dan in de liquidatieverliesregeling, de voorwaarde dat er in het buitenland geen mogelijkheid meer bestaat tot verliesverrekening. Er zijn dan ook structuren mogelijk waarin in Nederland een stakingsverlies in aanmerking wordt genomen, terwijl nadien in het buitenland toch de geleden verliezen op grond van de aldaar geldende wetgeving kunnen worden verrekend met winst van nieuw opgestarte activiteiten. Dit doet zich met name voor indien het buitenland een ander belastingplichtig lichaam ziet dan Nederland. Een voorbeeld is de Nederlandse fiscale eenheid. Die ziet Nederland wel, maar het buitenland in het algemeen niet. Ook via het gebruik van hybride entiteiten, zoals een open commanditaire vennootschap, kan een dergelijk effect bereikt worden. Het buitenland zal vaak door een open CV heenkijken, terwijl wij de entiteit als belastingplichtige zien. Als een open CV nieuwe activiteiten opstart, zal in het buitenland consolidatie met eerder geleden verliezen plaats kunnen vinden, terwijl in Nederland het opstarten van nieuwe activiteiten via een dergelijke open CV niet leidt tot het terugnemen van het eerder in aanmerking genomen stakingsverlies.

Via een checklist bij het opstarten van (additionele)  activiteiten in het buitenland, bij geplande staking en bij liquidatie van een dochtermaatschappij kunnen alle mogelijke oplossingen bij beslissingen betrokken worden. Het gebruik van een dergelijke checklist kan voorkomen dat je in een van de traps  terechtkomt en kennis van alle tricks  kan leiden tot de laagst mogelijke overall belastingdruk.

PE-Pitstop Trending Topics Vennootschapsbelasting

Benieuwd naar deze traps & tricks? Kom dan op 28 mei naar de PE-Pitstop waarin u aan de hand van de checklist door mr. Heiko Lohuis wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op Vpb-gebied.

> Meer informatie

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.