Verdiepingscursus Implementatie UBO-register

maandag 22 juli 2019 41x gelezen

‘Rijke particulieren hechten aan privacy. De wens om de omvang van hun vermogen uit de openbaarheid te houden, weegt zwaarder dan een procent meer of minder belasting betalen. Het schrikbeeld is een plaatsje in de Quote-500.’ Zo vatte het Financieele Dagblad de conclusie samen van een besloten seminar van de Belastingdienst over het ‘Programma Zeer Vermogende Personen (ZVP)’. Privacy is een actueel probleem, en niet alleen vanwege het UBO-register, Quote of andere publicaties als de Luxleaks, Panama Papers of Paradise Papers.

Datum

11 december 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal

Organisatie

Sdu Licent Academy

De invoering van een UBO-register ingevolge de vierde anti-witwasrichtlijn, maakt dat in de nabije toekomst iedereen die een uiteindelijk belang heeft van 25% of meer in een ‘juridische entiteit’ met naam en toenaam in een register staat. Dat register kan door zeer veel partijen worden geraadpleegd: overheidsinstanties, Wft-instellingen, maar ook journalisten. Hierdoor zullen dga’s en familiebedrijven nog meer behoefte hebben aan oplossingen om uit de publiciteit te blijven. In de praktijk zijn al veel adviseurs met het privacy-vraagstuk geconfronteerd en worden oplossingen gevonden in herstructurering van B.V.-structuren naar bijvoorbeeld CV’s of fondsen voor gemene rekening.


Tijdens de Verdiepingscursus zetten drie specialisten een aantal manieren uiteen waarop privacy van vermogende particulieren op juridisch en fiscaal verantwoorde wijze kan worden beschermd. De problematiek wordt vanuit verschillende invalshoeken belicht en er worden veel voorbeelden behandeld. Daarbij worden internationale fiscale en juridische structuren besproken, oplossingen zoals het Fonds voor Gemene Rekening, publicatieverplichtingen in de jaarrekening en andere praktische aspecten.

 

Praktische informatie

Woensdag 11 december 2019
09.30 uur - 17.00 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 695

Docenten: mr. Sophie Vandenhende, drs. Jeroen Knol, mr. Jan Willem Schenk

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.