Verdiepingscursus Spoedreparatie fiscale eenheid

dinsdag 22 januari 2019 149x gelezen

Twee beslissingen van het Europese Hof van Justitie hebben de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting op losse schroeven gezet. In de desbetreffende situaties ging het om internationale structuren. Als reactie hierop wordt met terugwerkende kracht de consolidatiegedachte losgelaten voor toepassing van diverse bepalingen, met ingrijpende gevolgen voor zuiver nationale fiscale eenheden en daarmee de Nederlandse fiscale praktijk.  De wet is in werking getreden per 17 mei 2019. De spoedreparatie vormt de opmaat voor een grondige herziening of vervanging van het huidige fiscale eenheidsregime.

Datum

31 oktober 2019

Locatie

Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

Organisatie

Sdu Licent Academy

In het eerste deel van deze verdiepingscursus wordt u door prof. dr. Daniel Smit bijgepraat over de achtergrond en systematiek van de spoedreparatie en de laatste stand van zaken rondom de wet.Daarbij ook aandacht voor de nog te repareren voordelige elementen van de fiscale eenheid. In het tweede deel zoomt prof dr. Reinout Kok in op de gevolgen voor het bedrijfsleven en de mogelijke oplossingen. Tot slot zal vooruit worden geblikt op de contouren van een nieuwe concernregeling.

Leerdoelen

Na het volgen van de cursus:

  • Bent u op de hoogte van de achtergrond, aanleiding en reikwijdte van de spoedreparatie;
  • Begrijpt u de systematiek en reikwijdte van het wegdenken van de fiscale eenheid;
  • Weet u de gevolgen van het wetsvoorstel op het punt van renteaftrek, verliesverrekening en deelnemingsvrijstelling te signaleren;
  • Kunt u aangeven welke mogelijkheden er bestaan om de nadelige gevolgen van het wetsvoorstel voor renteaftrek en verliesverrekening te mitigeren.

 

Praktische informatie

Donderdag 31 oktober 2019
9.30 uur - 16.00 uur
Landgoed Groot Kievitsdal Baarn

€ 595

Docenten: prof. dr. mr. Daniel Smit en prof. dr. mr. Reinout Kok

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.