Voorkom heffing overdrachtsbelasting

maandag 29 april 2013 Jef Thoma 1 reactie 3206x gelezen

Bij een investering in zakelijk vastgoed  leidt de heffing van overdrachtsbelasting tot een substantiĆ«le additionele kostenpost van 6% over de waarde in het economisch verkeer van dat verkregen vastgoed. Het zal duidelijk zijn dat het voorkomen van heffing van overdrachtsbelasting loont. In de praktijk werd tot voor kort van een aantal methoden gebruik gemaakt om de heffing van overdrachtsbelasting te voorkomen.

Tot 28 februari 2000 werd in de praktijk bijvoorbeeld gebruik gemaakt van de zogenaamde 'oneigenlijke inbreng'. Met behulp van een dergelijke inbreng werden vaak grote partijen onroerende zaken ingebracht in een CV, waarbij de inbrenger slechts voor een zeer gering aandeel (bijvoorbeeld 1%) werd gecrediteerd. In feite was er sprake van een verkapte verkoop.

 

In figuur 1 schets ik de uitgangssituatie. X BV heeft alle aandelen in V BV. V BV is een lichaam als bedoeld in artikel 4 WBR. De waarde van de onroerende zaken van V BV bedraagt 100 mio. K BV wenst alle onroerende zaken van V BV te kopen. Indien K BV de aandelen (en dus middellijk de onroerende zaken van V BV) zou verkrijgen zou op basis van artikel 4 WBR sprake zijn van heffing van overdrachtsbelasting. K BV wenst de onroerende zaken echter zonder heffing van overdrachtsbelasting te verkrijgen.

 

Figuur 1 Uitgangssituatie

 

Partijen gaan als volgt te werk. V BV brengt haar onroerende zaken in met toepassing van artikel 15.1.e.letter 1 van de WBR (tot 28 februari 2000). V BV wordt gecrediteerd voor 1% en voor het restant gewoon betaald. Zie figuur 2 hierna.

 

Figuur 2 Inbreng in CV

Ten slotte koopt K BV de aandelen in V BV. V BV kan nu met toepassing van de uitbrengvrijstelling als bedoeld in artikel 15.1.f. van de WBR de onroerende zaken vrij van overdrachtsbelasting terugkrijgen. Indien nodig kan X BV met toepassing van de interne reorganisatievrijstelling alle onroerende zaken zonder heffing van overdrachtsbelasting verkrijgen. Zie figuur 3 hierna de situatie na koop aandelen K BV en de uitbreng naar V BV.

Figuur 3 Situatie na uitbreng en koop aandelen V BV door K BV

Het voorbeeld hiervoor betreft een situatie voor 28 februari 2000. Vanaf die datum is de inbrengvrijstelling stevig aangescherpt. Een van de voorwaarden is dat de vrijstelling bij inbreng slechts van toepassing is bij inbreng van een materiele onderneming. Inbreng van losse onroerende zaken kwalificeren niet voor de vrijstelling. Tevens worden er voorwaarden gesteld aan de creditering. Die moet nu 90% van de waarde van het vermogen van de ingebrachte onderneming zijn, waaronder tevens wordt verstaan de boekwaarde van dat vermogen, zoals die geldt voor de heffing van inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting, in gevallen waarin de ondernemer inbrengt met voorbehoud van de stille reserves. Daarbij is de vrijstelling in vele gevallen niet van toepassing indien de ingebrachte onderneming heeft behoord tot het vermogen van een lichaam als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onderdeel a, van de WBR.

 

Artikel 4 WBR

Ook artikel 4 WBR is in 2000 flink aangescherpt. Maar ook in 2008 en 2011 zijn forse wijzigingen in dit artikel aangebracht. De regelgeving is inmiddels, door reparatie van allerlei gebleken misbruik, zo ingewikkeld geworden, dat inschakeling van specialisten een must is en dat er met recht kan worden gesproken van overkill. Wilt u meer weten over de aanscherping van regelgeving in artikel 4 WBR, volg dan de PE-Pistop Artikel 4 WBR van Jef Thoma op 23 mei te Baarn.

Meer informatie: PE-Pitstop Artikel 4 WBR

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.


Reacties

Reacties

mr. R.P.J.A. Mollink 03/05/2013 08:35

In de tekst onder fig. 2 moet X BV, K BV zijn.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.