Weg met de werkruimteregeling

donderdag 2 juli 2015 Onno Clous 1016x gelezen

De werkruimteregeling is zo eenvoudig in zijn bedoeling en zo gecompliceerd in de regeling, dat de regeling beter kan worden afgeschaft.

De bedoeling is dat voor werkruimtes die geen additionele kosten oproepen, geen aftrek is. Gewoon onderdeel van de eigen woning, klaar. Nu kan daar natuurlijk discussie over ontstaan, over wat additionele kosten zijn. Om handen en voeten te geven aan het criterium van additionele kosten zijn het zelfstandigheids- en inkomenscriterium geïntroduceerd. Maar die criteria roepen op zichzelf al allerlei vragen op. Moet je in je werkruimte naar de wc kunnen, of mag dat ook op de wc in de woning? Is een eigen opgang per se vereist, als de werkruimte verder specifiek is ingericht en wordt gebruikt voor de onderneming? Dat zijn zo maar twee veelvoorkomende praktijkvragen.

 

Ingewikkeld

De wettelijke werkruimteregeling is ingewikkeld, onduidelijk en gaat dwars door rechtspraak over de fiscale behandeling van werkruimtes  heen. Dat geeft uitkomsten die de wetgever niet beoogd heeft en die niet zijn uit te leggen. Wat ik bijvoorbeeld niet begrijp:

1. Een zelfstandige werkruimte in de eigen woning waarmee ook aan het inkomenscriterium wordt voldaan, behoort volgens de werkruimteregeling tot het box 3 vermogen. Dus: de werkruimte behoort tot de woning, er wordt in gewerkt, maar toch moet de werkruimte worden aangegeven als beleggingsvermogen. Ik kan dat niet uitleggen, anders dan ‘zo is het nou eenmaal geregeld’.

2. Op een zelfstandige werkruimte in de woning is de werkruimteregeling vaak niet van toepassing. Volgens de regels van de vermogensetikettering zal de zelfstandige werkruimte namelijk verplicht ondernemingsvermogen zijn. Er schijnt een verschil te zijn tussen de zelfstandigheid voor de vermogensetikettering en de zelfstandigheid voor de werkruimteregeling, maar dat kunnen maar heel weinig mensen uitleggen, laat staan begrijpen. Ik in ieder geval niet.

3. Voor de fiscale kwalificatie van de werkruimte volgens de rechtspraak is het gebruik heel belangrijk. De verhuur door de directeur van een sloopbedrijf van een onzelfstandige werkruimte (kelder) aan zijn BV, moet voor de btw gezien worden als verhuur van onroerend goed als de bv een exclusief gebruiksrecht heeft. Hoe verhoudt zich dat met de wettelijke regeling, dat een vergoeding voor een onzelfstandige werkruimte als loon moet worden aangegeven? Het is van tweeën 1, zou ik zeggen. Dus ik merk een onzelfstandige werkruimte met een exclusief gebruiksrecht voor de bv aan als terbeschikkinggesteld vermogen.

4. Heeft u wel eens geprobeerd om het verschil tussen ‘inrichting’ en ‘gereedschappen’ te doorgronden?

5. Om maar niet in te gaan op de (on)mogelijkheden voor een eenmans-bv om de kosten voor de werkruimte gericht vrijgesteld of nihil gewaardeerd te vergoeden. Een werkruimte thuis - ook een zelfstandige werkruimte - is geen werkplek voor de loonbelasting. De nihilwaardering voor werkplekvoorzieningen geldt dus niet. Arbovoorzieningen – is er een Arbodeskundige in de zaal? - kunnen weer wel gericht vrijgesteld worden verstrekt. Voor noodzakelijke gereedschappen, computers, mobiele telefoons en internet geldt een gerichte vrijstelling. De overige uitgaven voor de werkruimte zijn loon of kunnen als eindheffingsbestanddeel worden aangewezen.

6. De dga heeft wel aftrek voor zijn bureau en bureaustoel (Arbovoorzieningen) in de onzelfstandige werkplek, de ondernemer niet (aftrekuitsluiting voor de inrichting).

Enzovoort, enzovoort.

 

Evaluatie

In 2007 is de werkruimteregeling geëvalueerd. De conclusie was dat ‘de beoogde doelen zijn gehaald, met de kanttekening dat in bepaalde gevallen de beoogde vereenvoudiging niet geheel is bereikt doordat ook het leerstuk van de vermogensetikettering in de winstsfeer in combinatie met het huwelijksgoederenrecht invloed kan hebben op de fiscale behandeling van de werkruimte'. Daaruit kwam naar voren dat de werkruimteregeling voor de uitvoeringspraktijk geen problemen oplevert en dat deze dus niet behoeft te worden herzien. Ook kunnen de medewerkers van de belastingdienst heel goed uit de voeten met het zelfstandigheidscriterium.

 

Eenvoudiger vormgeven

Mijn mening? Het is veel te ingewikkeld en men doet fiscaal gewoon wat hem goeddunkt. Dat hoor ik veel van belastingadviseurs in de MKB-praktijk. Als het dan toch zo is dat men in de praktijk al in redelijkheid kijkt welke additionele kosten door de werkruimte worden opgeroepen, laten we dat dan ook als wettelijk criterium hanteren. Vanuit dat uitgangspunt kan de wettelijke werkruimteregeling veel eenvoudiger worden vormgegeven … en uitgelegd.

Weg met de werkruimteregeling!

Onno Clous is fiscaal juridisch adviseur.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.