WKR: ‘slechts een verduidelijking’

maandag 28 september 2015 Rien Vink 1063x gelezen

Ondanks het ‘gemis’ van een ingrijpende belastinghervorming bevat het Belastingplan 2016 en het  daarbij behorende wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen (Ofm) toch een ingrijpende maatregel in de werkkostenregeling (WKR). Hoewel de wetgever het slechts een verduidelijking noemt, betekent dit voor de praktijk een volledig nieuwe toepassing van de zogenoemde gebruikelijkheidstoets vanaf 2016.

De werkkostenregeling is sinds 1 januari 2011 een nieuw begrip binnen de loonheffingen. Vanaf 2015 voor iedere inhoudingsplichtige verplicht. Wanneer vergoedingen en verstrekkingen niet als intermediaire kosten zijn aan te merken, geen werkplekvoorziening zijn, moeten ze worden aangewezen. Dat aanwijzen houdt in dat wordt aangegeven hoe de vergoeding of verstrekking fiscaal wordt behandeld. Als de aangewezen vergoeding of verstrekking dan ook geen gerichte vrijgestelde vergoeding is, dan mag die vergoeding of verstrekking (onder andere) worden verwerkt in de vrije ruimte. Die vrije ruimte bedraagt thans 1,2% van de fiscale loonsom van de inhoudingsplichtige.


Die vrije ruimte, die de werkgever krijgt, is echter beperkt. Vergoedingen en verstrekkingen die meer dan 30% afwijken van hetgeen in soortgelijke situaties gebruikelijk is, zijn belast loon voor zover het de 30% overstijgt. Het gaat bij deze toets niet om de vorm van de vergoeding of verstrekking, maar om de hoogte van het bedrag van de vergoeding of verstrekking. Bij de behandeling in de Tweede Kamer heeft de wetgever het volgende voorbeeld gegeven:


“Een paar voorbeelden ter verduidelijking. De verstrekking van een flatscreen aan alle personeelsleden van een middelgroot of groot bedrijf met kerst leidt niet tot toepassing van de ongebruikelijksheidstoets, omdat het niet ongebruikelijk is dat personeel een cadeau van die omvang van zijn werkgever krijgt. Een (elektrische) fiets van de werkgever om een dag per week naar het werk te komen is niet op voorhand ongebruikelijk, ook niet indien de overige werknemers niet een dergelijke verstrekking ontvangen. Het is immers – meer algemeen bezien - niet ongebruikelijk dat een werkgever - niet collectief - een fiets verstrekt.”

 

In het wetsvoorstel Ofm is de definitie van de gebruikelijkheidstoets aangepast. Waar eerst de omvang van de vergoedingen verstrekkingen niet hoger mag zijn, mag deze, met ingang van 2016, niet groter zijn. Het begrip groter leidt er toe, mede uitgewerkt in de toelichting, dat een werkgever zich de navolgende vragen zal moeten gaan stellen om de gebruikelijkheidstoets toe te passen:

  • Zijn de vergoedingen of verstrekkingen qua aard niet ongebruikelijk?
  • Zijn de vergoedingen of verstrekkingen qua omvang niet ongebruikelijk?
  • Hoe zijn de vergoedingen of verstrekking in het verleden fiscaal behandeld?
  • Kennen andere werkgevers dergelijke vergoedingen en verstrekkingen?
  • Kennen andere werknemers dergelijke vergoedingen en verstrekkingen?

 

Deze wijziging leidt er toe dat het meer gaat draaien om de vraag of het onbelast ontvangen van die vergoeding of verstrekking gebruikelijk is en of het gebruikelijk is dat de inhoudingsplichtige de eventuele belasting voor zijn rekening zouden hebben genomen. Met andere woorden: een geheel andere benadering dan de gebruikelijkheidstoets zoals deze thans geldt. Maar de wetgever houdt vol dat het geen wijziging is noch dat de administratieve lasten worden verzwaard.


Gelooft de wetgever echt dat onder de nieuwe gebruikelijkheidstoets de inhoudingsplichtige nog een flatscreen of een elektrische fiets kan geven?


Wellicht wordt deze wijzing niet door het parlement aangenomen. Nou ja, hoop doet toch leven?

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.