Fiscaal vriendelijk opvolgen binnen de familie

donderdag 15 augustus 2019 John Bult 413x gelezen

In het kader van het anonimiseren van vermogen is de CV de laatste jaren opnieuw door de adviespraktijk omarmd. Dat de CV daarnaast ook een uitstekende mogelijkheid is om de bedrijfsopvolging te structureren is ten onrechte enigszins uit het oog verloren.

In een grijs verleden dankte de commanditaire vennootschap (CV) bij het grote publiek zijn bekendheid voornamelijk aan de scheepvaart CV en film CV. Dit had alles te maken met de fiscale voordelen die dergelijke CV’s  te bieden hadden. Er werden destijds vooral belastingvoordelen verkocht. Inmiddels is de regelgeving aangepast waardoor deze CV’s veel van hun fiscale charme hebben verloren. In het kader van het anonimiseren van vermogen is de CV de laatste jaren opnieuw door de adviespraktijk omarmd. Dat de CV daarnaast ook een uitstekende mogelijkheid is om de bedrijfsopvolging te structureren is ten onrechte enigszins uit het oog verloren.

Rendement

Bij een bedrijfsopvolging binnen de familie bestaat vaak de wens om deze fiscaal vriendelijk te laten plaatsvinden. De CV kan hierbij uitstekend van dienst zijn. Zo kan het financieren van de bedrijfsopvolging middels een CV leiden tot kwalificatie voor de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). De CV leidt dan tot een aanzienlijke besparing van erfbelasting zodat het familievermogen zoveel mogelijk in stand blijft. De CV biedt daarnaast ook mogelijkheden ten aanzien van de (fiscale) positie van het bedrijfspand. Hiermee kan creatief worden omgegaan zodat het pand geen ‘sta-in-de-weg’ vormt, maar het juist de plaats krijgt die het beste is voor zowel de overdrager als de bedrijfsopvolger. Middels de CV kan tot slot het rendement op het vermogen positief worden beïnvloed. Het commanditaire vermogen vormt een uitstekend alternatief voor spaargeld in box 3. Gelet op de huidige lage spaarrente is dit een actueel thema.

Stakeholders

Wanneer bij de bedrijfsopvolging de focus vooral ligt op financiële en fiscale optimalisatie dan doet u hiermee uw cliënt waarschijnlijk tekort. Naast het belastingrecht zijn ook andere rechtsgebieden van belang, zoals het erfrecht en het ondernemingsrecht. Binnen dit ‘tripartite kader’ zal de bedrijfsopvolging binnen de familie plaats vinden en is vaak sprake van meerdere stakeholders, bijvoorbeeld de broers en zussen van de bedrijfsopvolger. Deze stakeholders kunnen tegengestelde belangen hebben waardoor de beoogde bedrijfsopvolging in gevaar kan komen. Voor de adviespraktijk komt een aantal belangrijke vragen op. Hoe moet bijvoorbeeld worden omgegaan met eventuele (grote) verschillen in (netto) verkrijgingen tussen de erfgenamen? Hoe kan worden voorkomen dat met een beroep op de legitieme portie de voortzetting van de onderneming in gevaar komt? Hoe zorgt u ervoor dat het testament en het vennootschapscontract met elkaar op één lijn liggen zodanig dat de toepassing van de BOR binnen handbereik blijft? Waarom is het onderscheid tussen een verkrijging door een legataris en die door een erfgenaam van belang? De bedrijfsopvolging speelt zich kortom niet af in een ‘fiscaal vacuüm’! 

Meer weten?

Woensdag 11 september 2019 verzorgt John Bult de PE-Pitstop De CV en bedrijfsopvolging  > Informatie en aanmelden.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.