Zelfs boxflitsen blijft in 2020 mogelijk

maandag 23 september 2019 Jeroen Knol 1105x gelezen

Hoewel op het gebied van vermogensstructurering Prinsjesdag niets nieuws bracht, heb ik me wel verbaasd dat het boxflitsen ook wel de “box-jojo” genoemd, niet is aangepakt. Vermogensoverdracht van box 3 naar box 2 en na 6 maanden weer terug, blijft namelijk gewoon mogelijk. Tegen mijn verwachting in is de 6-maandstermijn van de anti-boxhop bepaling artikel 2.14, 3-c IB namelijk niet gewijzigd. Waar in 2016 de termijn voor boxflitsen naar een VBI is verlengd naar 18 maanden, geldt dit nog steeds niet voor B.V.'s en belaste fondsen voor gemene rekening.

Omslagpunten stijgen licht

De vraag of box-hoppen zinvol is, hangt natuurlijk af van het verwachte rendement. Contra-intuïtief geldt daarbij dat hoe lager het rendement des te voordelig het is om van box 3 naar box 2 te gaan. Aangezien de cumulatieve belastingdruk van vennootschapsbelasting en box 2-heffing in 2020 relatief harder daalt dan de forfaitair rendementen van box 3, neemt het voordeel van box-hoppen alleen maar toe. De omslagpunten zijn namelijk te berekenen door de belastingdruk in box 3 te delen door die in box 2. Voor 2020 zijn deze als volgt:

 

Belastingdruk

Omslagpunten

Box 3

In B.V.

0,54%

1,41%

1,27%

3,31%

1,60%

4,16%

 

Bij de box-jojo ieder half jaar kunt u deze omslagpunten verdubbelen. Na een half jaar belast in de B.V. volgt na overheveling op 1 juli immers een onbelast half jaar in box 3.

 

Flexibiliteit bij een FGR

In plaats van een B.V. kan hiervoor ook een open fonds voor gemene rekening worden gebruikt. De fiscale behandeling van een FGR in de inkomsten- en vennootschapsbelasting is namelijk gelijk aan een BV. Naast de privacy doordat een FGR niet ingeschreven staat in het handelsregister biedt de FGR hierbij praktische voordelen. Waar voor de terugbetaling aandelenkapitaal bij een B.V. namelijk in gang naar de notaris is vereist, kan dit bij een FGR via een onderhandse overeenkomst. Wel is het daarbij raadzaam om ter vastlegging van de datum effecten en banktegoeden daadwerkelijk over te boeken naar de privé rekening van de participanten.

 

Moreel verwerpelijk?

Een lastig dilemma is hierbij of ik als adviseur wel wil meewerken aan boxflitsen. Hoewel in principe fiscaal toegestaan, lijkt het systeem van de drie gesloten boxen me hier duidelijk niet voor bedoeld. Zeker nu maatschappelijk belastingontwijking steeds meer gelijk wordt gesteld aan belastingontduiking vind ik dit een onderwerp waarover iedere adviseur bij zichzelf ten rade moet gaan. U wordt immers maar één keer beoordeeld: aan het einde van de dag wanneer u uzelf in de spiegel ziet!

 

Drs. Jeroen Knol is eigenaar van O4 & Partners Private Office en werkzaam als family officer/vermogensregisseur.

 

Meer weten?

Jeroen Knol verzorgt op dinsdag 26 november 2019 de Masterclass Vermogen in box 1, 2 en 3. > Informatie en aanmelden.

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.