Belastingdienst wisselt met steeds meer landen gegevens uit

dinsdag 27 maart 2018 Anne-Marie Noordenbos 630x gelezen

De Belastingdienst wisselt met steeds meer landen gegevens uit. Dit antwoordt staatssecretaris Snel op vragen uit de Tweede Kamer over de aanpak van zwartspaarders.

In de aanpak van zwartspaarders is de automatische uitwisseling van financiële gegevens van belang. De Belastingdienst wisselt met steeds meer landen gegevens uit. Vanaf het jaar 2016 ontvangt de Belastingdienst ook vanuit Luxemburg automatisch gegevens over financiële producten van financiële instellingen. Dit is een direct gevolg van de CRS (Common Reporting Standard), verder geregeld in EU richtlijn 2014/107/EU en in Nederland geïmplementeerd in de WIB (Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen). Zwitserland gaat over het jaar 2017 ook automatisch gegevens uitwisselen. De eerste levering vanuit Luxemburg heeft inmiddels al plaatsgevonden. Dit betreft gegevens over het kalenderjaar 2016. De gegevens over het jaar 2017 worden op of omstreeks 1 oktober 2018 verwacht. Deze levering betreft dan naast Luxemburg en Zwitserland ook andere landen. De gegevens die geleverd worden betreffen onder andere: spaarproducten, effectenrekeningen, kapitaalverzekeringen en levensverzekeringen. Naast rente en dividend worden ook saldigegevens meegeleverd.

 

BCEE

Het kabinet zal doorgaan met de reeks aanvullende maatregelen tegen belastingontduiking. De vrijwaring van vergrijpboeten voor zwartspaarders die vrijwillig inkeren, is inmiddels afgeschaft, althans voor zover het buitenlands vermogen betreft. Deze maatregelen, die zien op de actualiteit en op de toekomst, laten onverlet dat de Belastingdienst de komende jaren actief bezig blijft met het traceren en alsnog belasten van zwarte vermogens uit het verleden. Zo heeft de Belastingdienst onlangs uit Duitsland gegevens ontvangen over 4.400 belastingplichtigen met een bankrekening bij BCEE, waarvan 2.100 belastingplichtigen een vragenbrief van de Belastingdienst hebben of nog zullen ontvangen. Daarnaast zal de Belastingdienst verzoeken blijven doen met betrekking tot specifieke banken aan de autoriteiten van Luxemburg en Zwitserland.

In het dossier van de tipgever is een gering aantal zaken nog niet geheel afgewikkeld. Bij deze zaken zal de Belastingdienst vastberaden het juridische pad aflopen, zo nodig tot aan de Hoge Raad. Het kabinet voelt zich daarbij gesterkt door een breed levende steun vanuit de Kamer in de strijd tegen belastingontduiking en met name tegen zwartspaarders.

Voor alle betrokkenen, zowel voor belastingplichtigen maar even zo goed voor de Belastingdienst, is trial by media ongewenst. Snel spreekt de hoop uit dat met beantwoording van de vragen van het lid Omtzigt de juridische strijd verder kan worden gevoerd op het terrein waar hij thuishoort, namelijk binnen de rechtbanken, gerechtshoven en Hoge Raad.

 

Bewijsuitsluiting voor helende fiscus

Belastingdienst in cassatie in tipgeverszaak

Vernietigend oordeel Hof Den Bosch in tipgeverszaak

Meer informatie: Antwoorden op vragen over de uitspraak van het hof in Den Bosch in een tipgeverszaak, 23 maart 2018

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Pr. Beatrixlaan 116
2595 AL Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.