Cliëntenonderzoek mag ook door andere Wwft-instelling

dinsdag 16 april 2019 Anne-Marie Noordenbos 501x gelezen

Minister Hoekstra van Financiën stuurt de Eerste Kamer antwoorden op Kamervragen over de evaluatie van de Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, het cliëntenonderzoek en de verwerking van persoonsgegevens ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

Iedere instelling in de zin van de Wwft is op grond van die wet verplicht om in het kader van haar dienstverlening cliëntenonderzoek te verrichten. Voor zover sprake is van een politiek prominente persoon dient er altijd een verscherpt cliëntenonderzoek plaats te vinden. De verplichting om een cliëntenonderzoek te verrichten, geldt voor elke Wwft-instelling en dient ertoe om te voorkomen dat de dienstverlening van een instelling wordt gebruikt voor witwassen of terrorismefinanciering. Hierbij is relevant dat het cliëntenonderzoek moet zijn afgestemd op het risico op witwassen en terrorismefinanciering. Dit risico is onder meer afhankelijk van de te leveren dienst of het gevraagde product. Het cliëntenonderzoek kan daarom van instelling tot instelling verschillen.

Onderzoek door andere Wwft-instelling

De Wwft biedt Wwft-instellingen de ruimte om in bepaalde gevallen het cliëntenonderzoek door een andere Wwft-instelling te laten verrichten. De instelling mag dan vertrouwen op de cliëntenonderzoeksmaatregelen die een andere Wwft-instelling toepast op de cliënt, ook als deze cliënt een politiek prominente persoon is. Een instelling die vertrouwt op het cliëntenonderzoek van een andere instelling dient daar zorgvuldig mee om te gaan; de verantwoordelijkheid voor het cliëntenonderzoek en voor de naleving van de relevante bepalingen uit de Wwft berust te allen tijde bij de eerstbedoelde instelling.

 

Uitwisselen informatie

Snel onderzoekt momenteel samen met DNB, de Autoriteit Financiële Markten de mogelijkheden om meer informatie uit te wisselen. Het kabinet komt voor de zomer met een plan van aanpak om er voor te zorgen dat financiële instellingen (in het bijzonder banken) hun poortwachtersrol beter kunnen vervullen. In dat plan van aanpak speelt het onderzoek naar betere en effectievere informatiedeling een belangrijke rol. Snel zal het plan van aanpak ook met de Eerste Kamer delen.  

Verwerking persoonsgegevens

De AVG heeft als verordening directe werking in onze Nederlandse rechtsorde en is zodoende direct van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door instellingen uit hoofde van de Wwft en vormt daarbij het algemene kader voor de verwerking van persoonsgegevens.

Meer informatie: Beantwoording Kamervragen Implementatiewet vierde anti-witwasrichtlijn, 15 april 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.