Fiscaal overgangsrecht Brexit beperkt tot lopende boekjaren

woensdag 27 maart 2019 Anne-Marie Noordenbos 251x gelezen

Het fiscaal overgangsrecht bij een no deal Brexit beperkt zich tot lopende boekjaren. Dit meldt staatssecretaris Snel als antwoord op vragen gesteld in het kader van een schriftelijk overleg over het conceptbeleidsbesluit fiscaal overgangsrecht.

Bij de keuze voor het overgangsrecht staat niet zozeer het tijdelijk voortzetten van een bepaald fiscaal voordeel voorop maar wordt beoogd te voorkomen dat acute fiscale gevolgen en mogelijk administratieve lasten op het moment van een no deal Brexit optreden. Daarom acht het kabinet het gewenst om overgangsrecht te treffen om in ieder geval te voorkomen dat in hetzelfde boekjaar een verschillende fiscale behandeling plaatsvindt van hetzelfde feitencomplex (compartimenteringsvraagstukken). Dit kan complex zijn in de uitvoering en leiden tot administratieve lasten en uitvoeringslasten voor het bedrijfsleven, respectievelijk de Belastingdienst.

Op basis van deze overwegingen heeft het kabinet besloten om het overgangsrecht te beperken tot lopende boekjaren. Een no deal Brexit heeft gevolgen voor boekjaren die beginnen na de datum van de terugtrekking van het VK. Of andere landen ook fiscaal overgangsrecht regelen, kan Snel niet overzien. Met uitzondering van de btw ziet het fiscale overgangsrecht uitsluitend op belastingen die een nationale aangelegenheid zijn.

Toevoeging artikelen IW

Op de vraag om de artikelen 26, 70b en 70ea IW 1990 toe te voegen aan het conceptbeleidsbesluit antwoordt Snel bevestigend. Deze artikelen bevatten specifieke bepalingen voor belastingschuldigen die geëmigreerd  zijn naar een EU-lidstaat.

De overweging van de NOB om de goedkeuring in het conceptbesluit ook van toepassing te laten zijn voor de dividendbelasting die is verschuldigd over dividenduitkeringen gedurende het kalenderjaar 2019 en die op de voet van de art. 10 of 10a van de Wet op de dividendbendbelasting kan worden teruggevraagd, neemt het kabinet niet over.

Meer informatie: Aanbiedingsbrief antwoorden schriftelijk overleg over conceptbeleidsbesluit fiscaal overgangsrecht, 26 maart 2019

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.