Geen fraus legis bij tbs landbouwgrond aan B.V. i.o.

vrijdag 29 september 2017 Giniraynha Poulina 646x gelezen

Kort voor de peildatum van box 3 wordt een landbouwgrond ter beschikking gesteld aan een B.V. in oprichting en er wordt tevens een geldbedrag gestort op een derderekening ten behoeve van die B.V. Dat in dit geval sprake is van fraus legis is niet aannemelijk gemaakt. De fiscus had de vermogensbestanddelen ten onrechte tot de rendementsgrondslag van box 3 gerekend.

Na het overlijden van de 80-jarige erflater ontstond tussen de erfgenamen en de fiscus discussie over de aanslag IB/PVV 2013 van de erflater. Op 28 december 2012 sloot de erflater een overeenkomst met een B.V. i.o. tot terbeschikkingstelling van een landbouwgrond. Op 31 december 2012 was een bedrag van € 1,5 miljoen op een derderekening gestort ten behoeve van de B.V. Daarnaast zou ook € 90.000 aan liquide middelen door de erflater aan de B.V. ter beschikking zijn gesteld. Volgens de inspecteur was er sprake van fraus legis. Omdat deze handelingen kort voor de peildatum van box 3 hadden plaatsgevonden, hadden deze enkel tot doel om belasting te ontwijken. Daarom rekende hij alle vermogensbestanddelen tot de rendementsgrondslag van box 3 en niet het tbs-vermogen.

 

Box 3-vermogen of tbs-vermogen?

De rechtbank besliste dat uit niets bleek dat sprake was van een tijdelijke overheveling van vermogensbestanddelen rond de peildatum. Dat de oprichting van de B.V. en de storting op de dag vóór de peildatum van 1 januari 2013 hadden plaatsgevonden, leidde niet tot een ander oordeel. Ook het standpunt van de inspecteur dat voor de aanvang van de terbeschikkingstelling van de landbouwgrond het moment waarop de landbouwgrond feitelijk in gebruik is genomen, maatgevend is, was onjuist. Wel was de rechtbank met de inspecteur eens dat de enkele bedoeling om liquide middelen ter beschikking te stellen niet voldoende is om de terbeschikkingstelling te doen aanvangen. De B.V. had niet daadwerkelijk de beschikking over de liquide middelen en het geldbedrag was niet vóór of in de loop van 2013 op de rekening van de B.V. gestort. Dus alleen de liquide middelen behoorden tot het box 3-vermogen van de erflater.

 

Wet: artikelen 3.92 en 5.1 Wet IB 2001

Meer informatie: Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 6 september 2017 (gepubliceerd op 27 september 2017), ECLI:NL:RBZWB:2017:5809

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.