Hoge Raad past paraplukredietarrest strikt toe

maandag 13 mei 2019 Remco Latour 748x gelezen

Het zogeheten paraplukredietarrest bevat drie cumulatieve voorwaarden waardoor uitgaven van het aanvaarden van hoofdelijke aansprakelijkheid voor schulden van een gelieerde vennootschap niet aftrekbaar zijn. De Hoge Raad maakt in twee arresten duidelijk dat de fiscus deze bijzondere rechtsregel niet verruimd mag toepassen.

De twee arresten zagen op twee holdings die beiden hoofdelijke aansprakelijkheid hadden aanvaard voor de schulden van hun dochtervennootschappen aan de bank. De holdings hadden daarover geen afspraken gemaakt met hun dochtermaatschappij. De vraag is of zij voor deze aansprakelijkstelling een voorziening mogen vormen. Zie: ‘Kosten paraplukrediet voor verkochte deelneming aftrekbaar’ en ‘Verhouding van Paraplukredietarrest tot onzakelijkeleningrechtspraak’ voor meer achtergrondinformatie over deze zaken. In cassatie stelt de staatssecretaris van Financiën dat in deze situatie een onafhankelijke derde de risico’s van de aansprakelijkstelling nooit zou hebben aanvaard. In dit geval meent hij dat de rechter niet hoeft te onderzoeken of een winstonafhankelijke vergoeding mogelijk zou zijn geweest voor de aanvaarde aansprakelijkheid.

 

Voorwaarden paraplukredietarrest

De Hoge Raad verwijst in zijn redenering naar het zogeheten paraplukredietarrest (Hoge Raad 1 maart 2013, ECLI:NL:HR:2013:BW6520). Dit arrest bepaalt dat de kosten van hoofdelijke aansprakelijkstelling voor schulden van gelieerde lichamen niet aftrekbaar zijn als:
  • het gaat om een vennootschap die deelneemt aan een kredietarrangement waarin tevens andere vennootschappen deelnemen die tot hetzelfde concern behoren als de eerstgenoemde vennootschap;
  • waarbij die vennootschap zich hoofdelijk aansprakelijk stelt voor alle vorderingen die de bij het arrangement betrokken schuldeiser of schuldeisers uit hoofde van dat arrangement heeft of hebben op die andere vennootschappen, en
  • een regresvordering die ontstaat uit die aansprakelijkheid niet zal worden opgeëist zolang de gehele schuld die uit het arrangement voortvloeit niet is voldaan. 

Deze voorwaarden zijn cumulatief. De Hoge Raad ziet in de stelling van de staatssecretaris een poging om de voorwaarden ruimer toe te passen. Maar de Hoge Raad staat deze verruiming niet toe en verklaart het cassatieberoep van de staatssecretaris ongegrond.

 

Wet: art. 8, eerste lid Wet Vpb 1969 en art. 3.8 Wet IB 2001

Meer informatie: Hoge Raad 10 mei 2019, ECLI:NL:HR:2019:681

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.