Holding kan overdraagbaar liquidatieverlies niet aftrekken

vrijdag 21 juni 2019 Remco Latour 544x gelezen

Een fiscale regeling die de aftrek van een overdraagbaar liquidatieverlies uitsluit, is niet in strijd met het Unierecht, zo oordeelt het Hof van Justitie van de EU.

Normaal gesproken vallen verliezen uit deelnemingen volgens de Nederlandse wet onder de deelnemingsvrijstelling. Onder voorwaarden geldt een uitzondering voor verliezen als gevolg van de liquidatie van het lichaam waarin de holding een deelneming houdt. Nederland is niet de enige lidstaat van de EU die voorwaarden stelt aan de aftrekbaarheid van liquidatieverliezen. De fiscale autoriteiten van de lidstaten van de EU moeten echter zich wel houden aan het Unierecht. Het Hof heeft op dit gebied geoordeeld wanneer een indirect belang de aftrek van het liquidatieverlies in de weg staat. Dit is namelijk het geval als de tussenliggende dochtermaatschappij in een andere lidstaat is gevestigd dan de kleindochtermaatschappij. Zijn de dochter- en de kleindochtervennootschap in dezelfde lidstaat gevestigd? Dan vormt de indirecte band tussen de holding en het liquidatieverlies geen reden om de holding de aftrek van het liquidatieverlies te ontzeggen.

 

Definitieve verliezen

Daarnaast verlangen diverse fiscale autoriteiten, waaronder Nederland, dat een liquidatieverlies ‘definitief’ is. Het Hof gaat daarbij in op een aantal gevallen waarin de vraag opkomt of een liquidatieverlies definitief is. Zo kan het gebeuren dat in de lidstaat van de dochteronderneming verliezen van een vennootschap niet aan een andere belastingplichtige zijn over te dragen in het jaar van de vereffening. Maar deze verliezen zijn wel over te dragen naar andere belastingjaren van dezelfde vennootschap. Mag onder deze omstandigheid een lidstaat bepalen dat alleen de onderneming die de verliezen heeft geleden deze verliezen fiscaal kan benutten in het jaar van de vereffening? Het Hof bevestigt dit. Verliezen zijn niet definitief als zij economisch zijn te benutten door ze vóór de afwikkeling van de vereffening over te dragen aan een derde. Dit is echter anders als de moedermaatschappij aantoont dat zij onmogelijk de verliezen kan benutten door ze aan een derde over te dragen.

 

Wet: art. 13 en 13d, elfde lid Wet Vpb 1969

Meer informatie: Hof van Justitie van de EU 19 juni 2019, ECLI:EU:C:2019:511

U moet eerst inloggen voordat u een reactie kunt plaatsen. Gebruik de knop rechtsboven om in te loggen.

Aanmelden nieuwsbrief

Schrijf u nu in voor de gratis nieuwsbrief van Taxence en ontvang dagelijks het laatste nieuws en informatie over andere relevante producten van Sdu Licent Academy.

Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht
Invoer verplicht

 

 

 

Contact

Taxence is een uitgave van Sdu Licent Academy

 

Maanweg 174

2516 AB Den Haag

 

Contactformulier

Taxence fiscaal nieuws voor professionals is een uitgave van Licent Academy.
© 2019 www.taxence.nl - alle rechten voorbehouden.